I Turniej Służb Mundurowych w Koszykówce „RADOM – BASKET 2019”

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu wspólnie z ZO NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w dniu 19 stycznia 2019 r. organizuje I Turniej Służb Mundurowych w Koszykówce „RADOM – BASKET 2019”. Celem turnieju jest podnoszenie sprawności fizycznej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz żołnierzy Wojska Polskiego, kreowanie pozytywnego wizerunku służb mundurowych oraz promowanie miasta Radom.

W turnieju wystąpi 6 zespołów podzielonych na 2 (dwie) grupy A i B po 3 drużyny w grupie. Przewidziane jest rozegranie meczy o miejsca 1, 3 oraz 5. W skład drużyny wchodzi nie więcej niż 12 zawodników, w tym trener i kierownik, którzy mogą wchodzić w skład drużyny.  

Każda z drużyn rozegra 3 (trzy) mecze. Mecze będą rozgrywane w czasie 4 x 7 minut. Każda z drużyn może wziąć jeden 30 sekundowy czas w kwarcie. Przerwa między drugą a trzecią kwartą będzie wynosić 3 minuty. Sędzia ma prawo zażądać odmierzanie 24 sek. w każdej fazie meczu jeżeli uzna, iż ma to wpływ na zachowanie sportowego wymiaru przebiegu gry. Od jego decyzji nie ma odwołania. O kolejności w grupie decyduje w pierwszej kolejności liczba zwycięstw, następnie różnica zdobytych punktów, a przypadku posiadania przez więcej niż jedną drużynę jednakowego bilansu liczba zdobytych punktów. W sytuacji tożsamego wyniku co najmniej dwóch drużyn decyduje losowanie. Organizatorowi przysługuje tzw. „złoty głos” w kwestiach sportowych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do kibicowania. Turniej odbędzie się w Hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Wernera 22 w Radomiu.

Zostaw odpowiedź