Ślubowanie nowo przyjętych policjantów

Szeregi Policji zasilili kolejni stróże prawa. Dziś 112 funkcjonariuszy, w tym 21 kobiet, w obecności swoich najbliższych oraz kierownictwa garnizonu mazowieckiego ślubowało na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Teraz nowi mundurowi wyjadą na sześciomiesięczne szkolenie, gdzie poznają tajniki służby. Obecnie na Mazowszu służy 5346 policjantów. Dzisiejsze ślubowanie odbyło się w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.

Policjantów przywitał Komendant Wojewódzki Policji insp. Tomasz Michułka, podkreślając jak trudna i odpowiedzialna jest to służba. Życzył wszystkim funkcjonariuszom sukcesów zawodowych oraz szybkich awansów. Rodzinom nowych stróżów prawa życzył wytrwałości i zrozumienia dla trudów tego zawodu. Do nowych funkcjonariuszy oraz ich rodzin swoje słowa skierowali także przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu podinspektor Dariusz Brzezicki oraz ks. kanonik Mirosława Dragiel, kapelan mazowieckich policjantów.

Po uroczystości ślubowania miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu. Nowym funkcjonariuszom przedstawiono korzyści z przynależności do organizacji związkowej na tyle pozytywnie, że aż 101 osób złożyło deklarację wstąpienia do Związku.

Podczas procedury rekrutacyjnej największą liczbę punktów zdobył post. Daniel Jaworski uzyskując 183 punkty na 220 możliwych, który służbę będzie pełnił w Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie. Komendant Wojewódzki wyróżnił trójkę nowych policjantów, którzy podczas zmagań rekrutacyjnych zdobyli największą ilość punktów.

Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs przygotowawczy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce, weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostek terenowych naszego województwa i tam pełnić będą dalszą służbę.

Funkcjonariusze po szkoleniu, służbę pełnić będą w 23 jednostkach naszego garnizonu w Ciechanowie – 3, Garwolinie – 2, Gostyninie – 2, Grójcu – 9, Kozienicach – 2, Łosicach – 1, Makowie Maz. – 2, Mławie – 2, Ostrołęce – 5, Ostrowi Maz. – 2, Płońsku – 6, Radomiu – 11, Siedlcach – 12, Sierpcu – 5, Sochaczewie – 8, Sokołowie Podl. – 3, Węgrowie – 5, Wyszkowie – 3, Zwoleniu – 1 , Żyrardowie – 5, SPPP w Płocku – 16, SPPP w Radomiu – 4, KWP zs. w Radomiu – 2.

Dzisiejsze ślubowanie było też okazją do wręczenia Odznak Zasłużony Policjant oraz Medali Za Zasługi dla Policji. Złotą Odznaką wyróżniony został mł. insp. Dariusz Krawczyk – Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją KWP zs. w Radomiu; Srebrną Odznaką: nadkom. Radosław Cubala – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP zs. w Radomiu, podinsp. Andrzej Dziewulski – Komendant Miejski Policji w Siedlcach, podinsp. Edyta Marczewska – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie; a Brązową Odznaką: nadkom. Mariusz Tersa z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP zs. w Radomiu. Brązowe Medale za Zasługi dla Policji otrzymali pracownicy Policji: Marek Kowalczyk z KMP w Siedlcach oraz Elżbieta Pichalska z KPP w Pułtusku.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ: obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który: nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. Obecnie na Mazowszu służy 5346 policjantów, wakatów jest obecnie 113. Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2019 roku, to: 7.03, 21.05, 16.07, 12.09, 7.11 i 30.12.

Zostaw odpowiedź