Najnowsze posty

Kajet wyprowadzić!

GAZETA POLICYJNA: Komendant Główny Policji decyzją nr 236 z 27 sierpnia 2020 r. powołał zespół do opracowania i wdrożenia koncepcji wycofania z użytku notatników służbowych w Policji. W jego skład weszło kilkunastu doświadczonych

Musimy pamiętać – Kisielin 2021

W dniach 5-8.10.2021 miał miejsce pierwszy od 2019 roku wyjazd roboczy na teren Ukrainy / b.województwo wołyńskie / w ramach projektu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.śląskiego, we współpracy

Nowe ubezpieczenie Allianz

W dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie robocze, na którym członkowie Biura Zarządu Wojewódzkiego wraz z przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej Allianz wychodząc naprzeciw potrzeb funkcjonariuszy Policji, przystąpili do wstępnych

Gdzie jest ustawa modernizacyjna?

Infosecurity24:  Wrzesień minął, a resorty spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości nadal nie zaprezentowały programów modernizacji dla podlegających im służb. Ich szczegóły mieliśmy poznać pod koniec ubiegłego miesiąca,

Krytyczne stany krwi. Apel RCKiK w Radomiu

Dzień dobry. Szanowni Państwo! Sytuacja, z którą mierzymy się w ostatnich dniach- niedobory krwi grup 0, A, B, AB Rh(-) oraz 0, A Rh(+) jest bardzo trudna/DRAMATYCZNA, co budzi poważny niepokój. Obecnie krew wydawana jest tylko i

Mapa współpracy