Ruszyły pierwsze Kursy posługiwania się elektrycznymi urządzeniami obezwładniającymi dla pracowników ochrony

Placówka Kształcenia Ustawicznego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu organizuje i prowadzi następujące kursy: Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony (realizowany raz na 5 lat), Kurs kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej oraz nowość Kurs posługiwania się elektrycznymi urządzeniami obezwładniającymi dla pracowników ochrony.

Za nami już pierwsze kursy posługiwania się elektrycznymi urządzeniami obezwładniającymi dla pracowników ochrony. Przedmiotowy kurs podzielony jest na dwa etapy – teorię i praktykę, przygotowuje do samodzielnego posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Zakres merytoryczny kursu obejmuje: podstawy prawne użycia i wykorzystania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, warunki bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć, budowę i właściwości przedmiotów służących do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (paralizatorów elektrycznych), taktykę użycia i wykorzystania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Etap drugi to część praktyczna. W trakcie tej część pracownicy ochrony ćwiczą miedzy innymi sposób noszenia paralizatora, jego dobycie i przygotowanie do użycia, wymianę kartridży, a także procedurę oddania strzału.  Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia.

Zostaw odpowiedź