Fundusz Pomocy Dyscyplinarnej

Regulamin Fundusz Pomocy Dyscyplinarnej

Wniosek FPD

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu, postanowił utworzyć Fundusz Pomocy Dyscyplinarnej, który będzie przeznaczony na finansowanie pomocy dla policjantów w związku z wszczęciem przeciw nim postępowania dyscyplinarnego. Jednocześnie Zarząd przyjmuje Regulamin funkcjonowania Funduszu, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

Do pomocy uprawnieni są:

  1. Policjanci służby czynnej będący członkami związku NSZZP woj. Mazowieckiego, od których Zarząd Terenowy odprowadził składkę na rzecz Funduszu Pomocy Dyscyplinarnej
  2. Przyznanie pomocy finansowej dotyczy policjanta będącego przynajmniej 3 miesiące członkiem związku
  3. Warunkiem przyznania pomocy finansowej z Funduszu jest comiesięczne opłacenie składki przez poszczególny Zarząd Terenowy
  4. Policjantowi przysługuje pomoc finansowa z Funduszu po upływie 3 miesięcy od przystąpienia poszczególnego Zarządu Terenowego do Funduszu Pomocy Dyscyplinarnej.