Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego

W dniu dzisiejszym rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego w Radomiu. Gośćmi specjalnymi dzisiejszego spotkania byli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pani Wiesława Krawczyk,wieloletni Starosta Powiatu Przasnyskiego Pan Zenon Szczepankowski oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Piotr Janik.

Jak co roku na jednym z pierwszych posiedzeń przeważały sprawy finansowe. Tym samym zatwierdzono sprawozdania finansowe za rok 2023 i przyjęto preliminarz na rok 2024.

Zostaw odpowiedź