Zjazd Wyborczy Delegatów Forum Związków Zawodowych woj. mazowieckiego

6 października 2023 r w Broku odbył się Zjazd Wyborczy Delegatów reprezentujących około 30.000 osób zrzeszonych w ponad 20 organizacjach związkowych na Mazowszu wspólnie funkcjonujących w Forum Związków Zawodowych. Zebrani delegaci Przewodniczenie FZZ woj. mazowieckiego na następną kadencję powierzyli Przewodniczącemu ZW NSZZP woj. mazowieckiego w Radomiu Dariuszowi Brzezickiemu. Wszystkim delegatom, którzy przyczynili się do tego sukcesu serdecznie dziękujemy.

Zostaw odpowiedź