“Regany” już bez wątpliwości

W dniu wczorajszym do kierowników jednostek na terenie całego kraju trafiła interpretacja przepisów przywracająca normalność. Chodzi o to, by nie traktować służby w radiowozie jako równorzędnej ze służbą w pomieszczeniu zamkniętym.

Ubiegłotygodniowe spotkanie Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego z Komendantem Głównym zaowocowało wydaniem ostatecznych i nie budzących rozbieżności interpretacyjnych wytycznych co do obowiązujących przepisów.

Mając powyższe na uwadze nie powinno być już żadnych wątpliwości, iż policjantom pełniącym służbę w radiowozie w okresie od 1 listopada do 31 marca przysługuje świadczenie pieniężne w zamian za wyżywienie w wysokości 15 zł

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

ZAŁĄCZNIKI

źródło: nszzp.pl

Zostaw odpowiedź