Zarząd Główny NSZZ Policjantów nie zaakceptował projektu porozumienia w kształcie przedstawionym przez MSWiA

Zarząd Główny NSZZ Policjantów na dzisiejszym posiedzeniu, nie zaakceptował projektu porozumienia w kształcie przedstawionym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zarząd Główny chce doprowadzić do pilnego spotkania z Ministrem.
Padła też propozycja pozyskania mediatora w rozmowach pomiędzy MSWiA a stroną społeczną.
Zarząd Główny nie wycofuje się z podjęcia kolejnych działań protestacyjnych oraz podtrzymuje te które obecnie są realizowane.

Zostaw odpowiedź