Turnusy antystresowe 2020

TURNUSY ANTYSTRESOWE ORGANIZOWANE W 2020 R.

Wzorem lat ubiegłych Komenda Główna Policji zatwierdziła przydział miejsc na turnusy antystresowe organizowane w 2020 r. dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu i jednostek podległych. Na turnusy rozpoczynające się w  miesiącach  kwiecień – maj. Wnioski na te turnusy należy przesyłać do dnia 19.03.2020 r., natomiast na turnusy przypadające w miesiącach czerwiec – listopad do dnia 22.05.2020 r. Poniżej przedstawiam terminy i miejsca:

  • Sanatorium MSWiA w Ciechocinku:

w terminie 19.04.2020 r. – 03.05.2020 r. – 2 miejsca

w terminie 13.09.2020 r. – 27.09.2020 r. – 2 miejsca

  • Sanatorium MSWiA w Jeleniej Górze:

w terminie 13.06.2020 r. – 27.06.2020 r. – 2 miejsca

w terminie 19.09.2020 r. – 03.10.2020 r. – 2 miejsca

w terminie 17.10.2020 r. – 31.10.2020 r. – 2 miejsca

  • Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu:

w terminie 20.05.2020 r. – 03.06.2020 r. –  2 miejsca

w terminie 17.09.2020 r. – 01.10.2020 r. –  3 miejsca

w terminie 12.11.2020 r. – 26.11.2020 r. –  2 miejsca

  • Sanatorium MSWiA w Krynicy Zdroju:

w terminie 05.04.2020 r. – 19.04.2020 r. – 2 miejsca

w terminie 03.05.2020 r. – 17.05.2020 r. –  1miejsce

w terminie 15.11.2020 r. – 29.11.2020 r. –  2 miejsca

  • Sanatorium MSWiA w Kudowie Zdroju:

w terminie 07.05.2020 r. – 21.05.2020 r. – 2 miejsca

w terminie 06.10.2020 r. – 20.10.2020 r. – 2 miejsca

  • Sanatorium MSW w Sopocie:

w terminie 03.05.2020 r. – 17.05.2020 r. – 2 miejsca

w terminie 27.09.2020 r. – 11.10.2020 r. – 2 miejsca

w terminie 11.10.2020 r. – 25.10.2020 r. – 2 miejsca

w terminie 16.11.2020 r. – 30.11.2020 r. – 1 miejsce

            Jednocześnie przypominam, że koszt jednego miejsca wynosi 90 zł za osobodzień, z czego uczestnik opłaca 30 %, tj. 27 zł. Zatem całkowity koszt pobytu dla jednej osoby wynosi 27 zł. x 14 dni = 378 zł.

            Podziału miejsc dokonuje Komisja ds. przydziału miejsc na turnusy profilaktyczno-rehabilitacyjne i antystresowe w oparciu o warunki określone przez Departament Zdrowia MSWiA. Zgodnie z otrzymanymi wymogami, uczestnikami turnusu winni być funkcjonariusze, którzy w wyniku realizacji zadań służbowych doznali urazów psychicznych, wymagających udzielenia pomocy psychologicznej i oddziaływań o charakterze psychoprofilaktycznym. W uzasadnionych przypadkach do udziału w turnusach mogą być korowania pracownicy Policji.

Uczestnik turnusu, z uwagi na możliwość korzystania z zabiegów fizykoterapii, które są jednym z elementów kompleksowego programu psychoprofilaktyki realizowanego w ramach turnusu, ma obowiązek przedstawić w sanatorium zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia.

            Wnioski na turnusy antystresowe, należy przesyłać za pośrednictwem Sekcji Psychologów KWP z siedzibą w Radomiu, która po wydaniu opinii przekaże je do Wydziału Kadr i Szkolenia KWP z siedzibą w Radomiu. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do Regulaminu działania Komisji do spraw przydziału miejsc na turnusy profilaktyczno-rehabilitacyjne i antystresowe, stanowiącego załącznik do Decyzji Nr 20/2018 Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu z dnia 5 lutego 2018 r.

Wnioski niekompletne oraz przesłane po terminach wskazanych powyżej, nie będą rozpatrzone.

Zostaw odpowiedź