Jubileusz NSZZ Policjantów pod patronatem Ministra Kamińskiego

Jak zapewne niektórzy zdążyli już zauważyć, NSZZ Policjantów w roku bieżącym obchodzi 30-lecie swojego istnienia. Z tej okazji Zarząd Główny NSZZ Policjantów zaplanował cykl uroczystości.

Jednym z elementów tego jubileuszu będą wystąpienia przedstawicieli NSZZ Policjantów na konferencji zorganizowanej w Sejmie RP, która poświęcona zostanie 30-leciu uchwalenia ustawy o Policji, 30-leciu powstania NSZZ Policjantów i 95-leciu Kobiet w polskiej Policji.

Centralne uroczystości 30-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów swoim patronatem objął Mariusz Kamiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

źródło: ZGNSZZP

Zostaw odpowiedź