Święto Policji KPP w Gostyninie

20 lipca br. na dziedzińcu zamku w Gostyninie uroczyście obchodzono 99 rocznice powstania Policji Państwowej. Policjantom wręczono akty mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia związkowe i wyróżnienia za pełnioną służbę.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafał Romanowski, reprezentująca Mazowiecki Urząd Marszałkowski Kierownik Delegatury w Płocku – Marlena Mazurska, Wicestarosta Gostyniński – Jan Krzewicki, Burmistrz Miasta Gostynina – Paweł Kalinowski, a także przedstawiciele lokalnych samorządów oraz instytucji na co dzień współpracujących z Policją.

Obecnych przywitał Gospodarz Święta – insp. Zbigniew Włodkowski, który  wielokrotnie podkreślał, że służba dla Ojczyzny pełna jest wyrzeczeń i wymaga zaangażowania. Dodał, że ogrom poświęcenia i trud włożony w działania na rzecz dobra obywateli, przynoszą wymierne efekty w postaci poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, a także są gwarantem ładu i porządku publicznego. Komendant w swoim wystąpieniu skierował słowa podziękowania nie tylko do funkcjonariuszy i pracowników, ale też ich rodzin oraz przedstawicieli władz samorządowych i instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

Kolejno zostały odczytane i wręczone policjantom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Medalem XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów uhonorowani zostali: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafał Romanowski i I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie nadkom. Radosław Romanowski. Natomiast Medal za Zasługi dla NSZZP Województwa Mazowieckiego w Radomiu otrzymali Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie insp. Zbigniew Włodkowski oraz Naczelnik WRD kom. Paweł Trojanowski.

Wyrazy uznania i zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom policjantom i pracownikom złożyli również przedstawiciele władz samorządowych.

Uroczysty apel z okazji Święta Policji w Komedzie Powiatowej Policji w Gostyninie rozpoczęło i zakończyło złożenie przez dowódcę uroczystości, podinsp. Dariusza Dutkowskiego meldunku, który odebrał insp. Zbigniew Włodkowski.

źródło: KPP Gostynin

Zostaw odpowiedź