Komunikat Sztabu Kryzysowego NSZZ Policjantów

Komendant Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk przekazał przewodniczącemu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafałowi Jankowskiemu informację, że na chwilę obecną nie przewiduje konieczności skoszarowania funkcjonariuszy policji, choć założenia SPEC – USTAWY dopuszczają taką możliwość.

Jeśli taka konieczność się pojawi, zapewnił, że cały okres skoszarowania zostanie potraktowany jako czas służby.

Biuro Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Zostaw odpowiedź