miesięczne archiwum

kwiecień 2020

ARESZT DLA HEJTERA

Materiały, które pozwoliły policjantom namierzyć hejtera, zatrzymać go, postawić mu przez prokuratora zarzuty oraz tymczasowo aresztować przez sąd – nadinspektorowi Kamilowi Bracha, z-cy Komendanta Głównego Policji, przekazał