Uroczystości Nadwiślańskiego OSG z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości

30 listopada br. w Muzeum Powstania Warszawskiego funkcjonariusze i pracownicy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej uczestniczyli w uroczystej zbiórce z okazji obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W uroczystościach wzięli udział Wojewoda Mazowiecki Pan Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Łódzki Pan Tobiasz Adam Bocheński, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz oraz komendanci i dowódcy zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz przedstawiciele duchowieństwa, instytucji oraz szkół, z którymi Nadwiślański Oddział Straży Granicznej na co dzień współpracuje.Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kaplicy Muzeum Powstania Warszawskiego, w intencji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które koncelebrowali dziekan Straży Granicznej ks. płk SG Zbigniew Kępa wraz z kapelanem NwOSG  ks. ppłk. SG Ryszardem Preussem. We mszy św. uczestniczyli także dziekan prawosławny Straży Granicznej ks. ppłk SG Adam Weremijewicz oraz reprezentujący dziekana ewangelickiego ks. mjr SG Marcin Pysz. Podczas mszy św. ksiądz dziekan wygłosił okolicznościowe kazanie, skierowane do funkcjonariuszy i pracowników naszego oddziału z przesłaniem, abyśmy wzorem poprzednich pokoleń sprostali współczesnym zadaniom jakie stoją przed Strażą Graniczną w codziennej służbie Ojczyźnie. Po zakończeniu mszy wszyscy uczestnicy udali się do Hali „B” – pod Liberatorem, na oficjalną część uroczystości.W okolicznościowym wystąpieniu Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg.  SG Robert Bagan nawiązał do naszych poprzedników, którzy brali udział w walce o odzyskanie przez Polskę niepodległości, w szczególności do ich postawy, głębokiego patriotyzmu i niezłomności charakterów „(…)nie tylko dlatego by żyć historią dawnego blasku, ale także dlatego, by w dobie obecnego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej pamiętać o naszej roli jaką pełnimy w ochronie nienaruszalności granicy naszego kraju jak i Unii Europejskiej (…)”, komendant dodał: „Święto Niepodległości to dzień wyjątkowy i szczególny przede wszystkim dla nas – ludzi w mundurach, dla których wolność, niepodległy byt państwowy i bezpieczeństwo na granicach oraz wewnątrz kraju są bardzo ważne, natomiast „niepodległość – to nasza tożsamość, historia i kultura, dlatego jej obchody winny być chwilą refleksji nad naszą przeszłością, by teraz w tym niełatwym i wymagającym dla naszej formacji czasie, z wielką wiarą i dumą wypełniać obowiązki wynikające z roty ślubowania”.Gen. bryg. SG Robert Bagan podkreślił również istotną rolę jaką pełnią funkcjonariusze naszego oddziału nie tylko w zapewnieniu bezpieczeństwa na granicach Polski i Unii Europejskiej, ale także wewnątrz kraju, realizując przede wszystkim zadania związane z przeciwdziałaniem nielegalnej migracji: „(…) jestem przekonany, że swoją codzienną służbą i pracą – swoim zaangażowaniem gwarantujemy suwerenność i nienaruszalność granic naszej Ojczyzny” – powiedział.

Święto Niepodległości to także czas na wręczenia medali i odznaczeń. Złoty Medal za Zasługi dla Straży Granicznej otrzymali Pan Konstanty Radziwiłł – Wojewoda Mazowiecki, Pan Tobiasz Adam Bocheński – Wojewoda Łódzki oraz Pani Aleksandra Krzoska – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej decyzją w sprawie nadania Medalu Pamiątkowego „Za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej” przyznał Medal Pamiątkowy Panu Mikołajowi Bogdanowiczowi – Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Medale za Zasługi dla Straży Granicznej 17 funkcjonariuszom i pracownikom naszego oddziału. Również na tę okoliczność medalami za Zasługi dla Straży Granicznej zostali odznaczeni, złotym – Dowódca Jednostki Wojskowej GROM – płk. Grzegorz Mikłusiak oraz srebrnym – młodszy inspektor Dariusz Brzezicki z Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę czterech funkcjonariuszy naszego oddziału. Z kolei funkcjonariuszom i pracownikom NwOSG szczególnie wyróżniającym się w popularyzowaniu tradycji, historii i dokonań Straży Granicznej wręczone zostały Odznaki Okolicznościowe – Medale Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej, wyróżniono nimi 33 osoby. Odznakami Straży Granicznej nadawanymi przez Komendanta Głównego Straży Granicznej uhonorowano 37 funkcjonariuszy. Akty mianowania na wyższe stopnie służbowe otrzymało 222 funkcjonariuszy w tym, w korpusie oficerów – 23 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych – 88 funkcjonariuszy oraz 111 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów.

Z okazji Dnia Służby Cywilnej, który przypada 11 listopada, gen. bryg. SG Robert Bagan skierował do wszystkich pracowników życzenia i wyrazy podziękowania za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych oraz ogromny wkład pracy w działalność służbową, wręczając medale pamiątkowe Za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i wyróżniając dyplomem uznania 20 pracowników naszego oddziału.

Podczas uroczystości Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej otrzymał Krzyż 100 – lecia Niepodległości z Gwiazdą I klasy od Zarządu Głównego NSZZZ Policjantów oraz Medal za Zasługi w Popularyzowaniu Tradycji Ochrony Polskich Granic od Zarządu Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Z kolei nasz oddział został uhonorowany Medalem XXX – lecia NSZZ Policjantów.

Podczas uroczystości głos zabrał Wojewoda Mazowiecki, który w imieniu własnym jak i obecnych Wojewodów – Łódzkiego i Kujawsko-Pomorskiego, gratulując wszystkim odznaczonym i wyróżnionym funkcjonariuszom i pracownikom, podziękował za dotychczasową wzorową i owocną współpracę z Nadwiślańskim Oddziałem SG, jak również skierował wyrazy wdzięczności i wsparcia dla wszystkich funkcjonariuszy, którzy realizują swoje zadania zarówno wewnątrz kraju w lotniczych przejściach granicznych jak i w terenie, a w szczególności dla tych pełniących obecnie służbę na granicy wschodniej.

Na koniec części oficjalnej został odczytany list skierowany do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników naszego oddziału od przedstawicieli Związku Powstańców Warszawskich.

Na zakończenie uroczystości wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego pod kierunkiem kmnd. ppor. Jarosława Rywalskiego, który zaprezentował pieśni żołnierskie i patriotyczne.

Na uroczystwj z okazji obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ZO NSZZ FSG przy NwOSG reprezentowali Katarzyna Nowosielska i Robert Lis

Źródło: https://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/43711,Uroczystosci-Nadwislanskiego-OSG-z-okazji-obchodow-Narodowego-Swieta-Niepodleglo.html?

Foto: Piotr Niemiec – NwOSG

źródło: zonadwislanski.pl

Zostaw odpowiedź