NSZZ Policjantów uzupełnia strategię działania

Większa od jeszcze niedawno szacowanej liczba wakatów, dyskryminacja policjantów względem żołnierzy i niekonstytucyjność niektórych przepisów zmusiły Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów do uzupełnienia swoich dotychczasowych działań w ramach przyjętego w ubiegłym roku „Pakietu dla Policji”.

W dniach 22 – 23 lutego 2024 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Członkowie Prezydium, w konsultacji z prawnikami, uzupełnili plan oraz taktykę działań na najbliższe miesiące. Wszystko po to, by zwiększyć szanse na osiągnięcie celów zawartych w ubiegłorocznym „Pakiecie dla Policji”. Przyjęta przez Prezydium strategia ma polegać na dublowaniu metod służących temu samemu celowi. Dla przykładu, batalia o wprowadzenie systemowego wzrostu dodatków służbowych i funkcyjnych czy o dostosowanie świadczeń mieszkaniowych do warunków dyktowanych przez rynek, oprócz rozmów i wniosków kierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stanie się przedmiotem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, a niekonstytucyjna i dyskryminująca podwyżka uposażeń w 2023 r. (od marca) przedmiotem skargi do Trybunału Konstytucyjnego.

Na granicy wydolności

Co do tego, że braki kadrowe w Policji zagrażają jej wydolności widzieliśmy już wtedy, kiedy Komenda Główna Policji opublikowała swoje pierwsze statystyki, czyli na początku stycznia. Mimo, że nikt nie zakwestionował powagi sytuacji, a wiceminister Mroczek osobiście mówił o granicy wydolności, do której zbliża się Policja w związku z sytuacją wakatową (patrz posiedzenie ASW z dnia 7 lutego 2024 r.), do chwili obecnej nie pojawiła się żadna propozycja zmian systemowych, która mogłaby realnie wpłynąć na zmianę sytuacji. Dlatego NSZZ Policjantów podjął decyzję o podjęciu równoległych działań i skłonienia kierownictwa resortu do niezwłocznego zajęcia się propozycjami, które przekazaliśmy 23 grudnia. Prezydium oceniło, że największy wpływ na poprawę sytuacji kadrowej, szczególnie w największych aglomeracjach będzie miało wprowadzenie minimalnej stawki dodatku służbowego i mechanizmu wzrostu obydwu dodatków (służbowego i funkcyjnego), a także dostosowanie świadczenia mieszkaniowego i ekwiwalentu za dojazdy do warunków rynku mieszkaniowego i cen paliwa. Obydwa te rozwiązania mają podnieść motywacyjny charakter uposażeń, wyeliminować uznaniowość prowadzącą do różnego rodzaju nadużyć oraz poprawić mobilność coraz bardziej przeciążonych policjantów. Oczekiwany efekt zdaniem Prezydium ma oddziaływać zarówno na policjantów pełniących służbę, jak i na potencjalnych kandydatów.

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza i skargi konstytucyjne

Obywatelski projekt zmiany ustawy o Policji i innych ustaw to rzecz wymagająca większego przygotowania, ale rzecz z której Prezydium postanowiło skorzystać mimo wszystko. Członkowie Prezydium postanowili poświęcić kilka najbliższych miesięcy na precyzyjne przygotowanie założeń, przegląd przepisów prawnych, na sporządzenie samego projektu, a następnie na promocję przedsięwzięcia, która umożliwi uzyskanie wymaganego poparcia społecznego (100 tys. podpisów). W projekcie mają się znaleźć regulacje dotyczące m.in. systemowego wzrostu dodatków służbowych i funkcyjnych, odpłatności za dyżury domowe, służbę w dniach świątecznych i porze nocnej, zaostrzenia odpowiedzialności karnej za znieważenie funkcjonariusza publicznego (art. 226. kk) poprzez zmianę definicji tego przestępstwa, a konkretnie strony podmiotowej, wykreślenia z ustawy o Policji art. 41 ust. 2 pkt 5 u.o.p. umożliwiającego zwalnianie policjantów ze służby w przypadkach, gdy wymaga tego ważny interes służby, ochrony zdrowia opartej na poliklinikach i ośrodkach podległych MSWiA czy zmiany w sposobie obliczania emerytury dla policjantów przyjętych do służby po dniu 31 grudnia 2012 r., poprzez skrócenie ustawowych okresów. Do tematów objętych skargą konstytucyjną Prezydium zaliczyło ubiegłoroczną ustawę okołobudżetową, która policjantów odchodzących na emeryturę w styczniu i lutym ubiegłego roku pozbawiła waloryzacji uposażeń. Pod kątem niekonstytucyjności Prezydium postanowiło spojrzeć na przepisy różnicujące sytuację policjantów i żołnierzy w zakresie niektórych świadczeń, przede wszystkim mieszkaniowych.

 Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Zostaw odpowiedź