NSZZ Policjantów domaga się zwiększenia i uporządkowania nakładów na Policję

16 marca 2023 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynął wniosek o zmianę sposobu naliczania kosztów związanych z funkcjonowaniem Policji. Zarząd Główny NSZZ Policjantów domaga się, by w procesie konstruowania Budżetu Państwa, nakłady przeznaczone na ten cel uwzględniały wszystkie zadania, czyli przede wszystkim progresywny charakter uposażeń, inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie.

We wniosku do Ministra przewodniczący Zarządu Głównego wskazał na szereg mankamentów, które z jednej strony świadczą o tym, że budżet Policji nigdy nie był doszacowany, co przede wszystkim źle wpływa na wzrost motywacyjnych składników uposażenia takich, jak dodatki służbowe i funkcyjne, z drugiej zaś – na zbyt duże zróżnicowanie źródeł finansowania, co z kolei utrudnia regulację bieżących zobowiązań, powoduje utratę zaufania do Policji jako instytucji i odrywa kierownictwo Policji od jego podstawowych zadań.

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów przypomniał Ministrowi o swoim wciąż niezałatwionym postulacie – o powiązaniu nakładów na funkcjonowanie Policji ze wzrostem gospodarczym, oznaczanym wskaźnikiem PKB. Przekonując do zmiany sposobu obliczania nakładów, przewodniczący powołał się na konsekwencje błędów, które można wyeliminować jeśli po drodze do  osiągnięcia postulowanego modelu finansowania zacznie się uwzględniać wszystkie zadania, którymi Policja jest obarczana oraz odblokuje się mechanizm progresywnego wzrostu uposażeń.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Zostaw odpowiedź