Nowy skład Zarządu Terenowego w Łosicach

W dniu wczorajszym, tj. 25.01.2024 roku w ZT NSZZP KPP w Łosicach odbyło się Walne Zebranie członków . W związku z rezygnacją będącego na emeryturze dotychczasowego Przewodniczącego Piotra Wróbla, dokonano wyboru nowych władz NSZZP w Łosicach. Nowym Przewodniczącym Zarządu Terenowego został wybrany Damian Borkowski, na co dzień pełniący służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łosicach. Całemu Zarządowi życzmy owocnej współpracy z przełożonymi, a także podejmowania jak najtrafniejszych decyzji dla dobra łosickich funkcjonariuszy. Piotr Wróbel nie żegna się z pracą w Związku. Nadal aktywnie działa i pozostaje Wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego w Radomiu.

Zostaw odpowiedź