Mazowsze przystępuje do akcji protestacyjnej – Komunikat MF ZZ SM

Mazowsze przystępuje do akcji protestacyjnej – Komunikat MF ZZ SM

KOMUNIKAT

W dniu 09.07.2018 roku odbyło się posiedzenie nadzwyczajne Federacji ZZ SM woj. mazowieckiego reprezentującej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, która to w związku z brakiem akceptowalnej reakcji ze strony rządowej na postulaty:

  1. Przyznania dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;
  2. Podjęcia prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
  3. Odmrożenia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, 1948);
  4. Wprowadzenia pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych – nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
  5. Zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po
    1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, 2270, z 2017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386);
  6. Przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.

Postanowiła zawiązać Mazowiecki Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych oraz poprzeć zaplanowane działania NSZZ Policji, a w ramach swoich możliwości przystąpić do działań protestacyjnych zmierzających do wyegzekwowania ww. postulatów.

Informujemy jednocześnie, że akcja protestacyjna jest formą przekazania stronie rządowej sygnału o wysokim poziomie determinacji w walce funkcjonariuszy formacji mundurowych Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej o poprawę warunków służby, które w zawiązku z możliwością powstania kryzysu kadrowego mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo kraju.  Walczymy nie tylko o przyszłość naszych rodzin ale o przyszłość służb mających zapewniać bezpieczeństwo obywateli na właściwym poziomie.

 

Przewodniczący

Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych

Służb Mundurowych

Dariusz Łazarczyk

 

KOMUNIKAT MFSM

źródło: zonadwislanski

Zostaw odpowiedź