Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżniony medalem

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik w dniu 19.05.2018 roku został wyróżniony medalem za zasługi dla NSZZ Policjantów woj.Mazowieckiego w Radomiu. Odznaczenie wręczył Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Dariusz Brzezicki.

Medal za Zasługi dla NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu przyznaje się członkom Związku oraz osobom spoza środowiska związkowego i policyjnego za wybitne zasługi na rzecz Związku i środowiska policyjnego, w tym: pełnienie funkcji we władzach Związku na wszystkich szczeblach, długoletni staż, wykazywanie się inicjatywą, wspieranie Związku w różnych formach, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów, aktywność na rzecz Związku – zarówno przez członków Związku, jak i osoby spoza Związku, wspierającym finansowo działalność Związku, darczyńcom i sponsorom, posłom, senatorom, a także przedstawicielom organów państwowych i samorządowych oraz instytucji, które aktywnie wspierały i wspierają działalność statutową Związku.

Zostaw odpowiedź