KOMUNIKAT NSZZ Policjantów o rozszerzeniu akcji protestacyjnej

ilustracja

Obradujący 10 sierpnia 2018 r. Komitet Protestacyjny Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podsumowując rezultaty trwającej od miesiąca akcji protestacyjnej, w pierwszej kolejności pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim jej uczestnikom oraz osobom rozumiejącym trudną sytuację policjantów i popierającym protest. Odwrócenie dotychczasowych proporcji pomiędzy ilością mandatów i pouczeń w związku z ujawnianymi wykroczeniami świadczy o ogromnym zaangażowaniu policjantów, a także o słuszności postulatów.
Brak porozumienia gwarantującego realizację postulatów zmusił Komitet Protestacyjny Zarządu Głównego NSZZ Policjantów do poszerzenia dotychczasowej akcji protestacyjnej o elementy tzw. protestu włoskiego. W rozszerzonej formule kontynuowana będzie też akcja stosowania pouczeń w miejsce mandatów karnych.
To, kiedy akcja zostanie zawieszona lub zakończona zależy tylko i wyłącznie od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz od Rządu. Jak dotąd, ani Komitetowi Protestacyjnemu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, ani też Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentującej interesy wszystkich polskich funkcjonariuszy nie udało się osiągnąć żadnego porozumienia. To zmusiło Komitet protestacyjny do rozszerzenia dotychczasowej akcji protestacyjnej o kolejne formy.

Najważniejszą z nich będzie wykorzystanie elementów tzw. protestu włoskiego, polegających na skrupulatnym wykonywania zadań służbowych i drobiazgowym przestrzeganiu wszelkich procedur i przepisów związanych z tymi zadaniami. Komitet Protestacyjny postanowił, żeby wdrożone elementy w jak najmniejszym stopniu dotknęły społeczeństwo, zwracając się przeciwko powszechnie znienawidzonym policyjnym miernikom i statystyce.
Zważywszy na skalę oraz różnorodność zadań realizowanych przez Policję a w rzeczywistości przez jej wyspecjalizowane piony i komórki organizacyjne, Komitet Protestacyjny postanowił przeprowadzić konsultacje z przedstawicielami tych struktur np.: dzielnicowymi, dyżurnymi, konwojówką, dochodzeniowcami,kryminalnymi. Konsultacje mają spełnić kilka funkcji. Głównym zadaniem będzie dostosowanie różnych elementów protestu włoskiego do zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne. Inną formę protestu realizować będą np. technicy kryminalni czy dochodzeniowo-śledczy, a jeszcze inną dzielnicowi czy patrolowo-interwencyjni. Konsultacje w gronie ekspertów pozwolą oprócz tego na ocenę poszczególnych form protestu pod kątem prawnym.

Komitet Protestacyjny chce mieć pewność, że wprowadzone elementy nie będą narażać protestujących policjantów na odpowiedzialność dyscyplinarną lub karną.

Od dnia 16 sierpnia 2018 r., Komitet Protestacyjny Zarządu Głównego NSZZ Policjantów uruchamia też kampanię promującą bezpieczeństwo w ruchu drogowym i podnoszącą zaufanie społeczne do policjantów. Kampania stanowić będzie uzupełnienie akcji związanej ze stosowaniem pouczeń w trybie art. 41 k.w. Komitet adresuje ją do wszystkich uczestników ruchu drogowego, którzy swoją postawą promować będą bezpieczne zachowania na drodze i zadeklarują poparcie dla protestujących policjantów. Do kampanii będzie mógł przyłączyć się każdy, kto otrzyma specjalną naklejkę na pojazd. Dystrybucją tych naklejek zajmować się będą policjanci uczestniczący w proteście. Ci sami, którzy w przypadkach dozwolonych przepisami zamiast mandatów stosują środki oddziaływania wychowawczego, czyli tzw. pouczenia.

Osoba poruszająca się pojazdem oznakowanym taką naklejką będzie mogła liczyć na wyrozumiałość podczas kontroli drogowej, ale na taką wyrozumiałość z całą pewnością nie będą mogli liczyć piraci drogowi ani kierowcy notorycznie łamiący przepisy.
Komitet Protestacyjny Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ocenia, że dzięki tej kampanii, nawet przy obniżeniu represyjności, bezpieczeństwo na drogach będzie się poprawiać. Chodzi bowiem o to, żeby w świadomości uczestników programu utrwaliło się przekonanie, że policjant zatrzymujący kogoś do kontroli, to osoba po której będzie się można spodziewać pomocy i porady, a nie osoba, której należy się obawiać ze względu na grożący mandat. Ma to przypomnieć społeczeństwu, że policjanci są głównie po to, żeby służyć tzn. pomagać i chronić, a represja jest tym wyjątkowym środkiem, po który sięga się wtedy, kiedy wszystkie inne metody okazują się bezskuteczne.

Komitet Protestacyjny Zarządu Głównego NSZZ Policjantów spodziewa się, że przywiązanie większej wagi do istoty pojęcia „służba” zaowocuje zwiększeniem poparcia społecznego, a przez to większym zrozumieniem problemów, z jakimi zmagają się policjanci w codziennej służbie.
Komitet Protestacyjny podjął również decyzje o kolejnych działaniach, o których będzie informować w oddzielnych komunikatach.
Doceniając skalę zaangażowania funkcjonariuszy w tę akcję, Komitet Protestacyjny zapewnia, że będzie ona kontynuowana aż do skutku, niezależnie od tego ile miałaby jeszcze potrwać.

Naszym celem jest nie tylko uzyskanie pisemnych gwarancji spełnienia postulatów, ale także – a nawet przede wszystkim – ich realizacja.

Komitet Protestacyjny
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Zostaw odpowiedź