Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 19 kwietnia 2018 r.

ilustracja

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim. Tematem spotkania były żądania Federacji przekazane ministrom nadzorującym służby mundurowe w dniu 12 marca 2018 r.
Oprócz ministra Brudzińskiego w spotkaniu uczestniczył jeszcze minister Jarosław Zieliński, szef gabinetu politycznego ministra Michał Ciechowski, pełnomocnik ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Edward Zaremba oraz dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Władysław Budzeń.

NSZZ Policjantów reprezentowali: Rafał Jankowski – przewodniczący ZG NSZZ Policjantów, Andrzej Szary – wiceprzewodniczący i Sławomir Koniuszy Członek ZG NSZZ Policjantów.

W trakcie spotkania przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych odczytał i przekazał Ministrowi stanowisko Rady FZZ SM dotyczące warunków osiągnięcia porozumienia w sprawie żądań z 12 marca 2018 r.

Na sześć punktów zawartych w żądaniach Federacji, tylko jeden spotkał się z konkretną deklaracją ministra Brudzińskiego. Minister zapewnił, że w trybie niezwłocznym skieruje pod obrady Rady Ministrów projekt nowelizacji dotyczący tzw. L-4. Zanim to nastąpi związki zawodowe otrzymają ten projekt do zaopiniowania. Poza skierowanymi żądaniami za korzystną uznać można jeszcze jedną deklarację. Minister zapewnił, że w ramach przygotowywanego przez Rząd programu „mieszkanie plus”, zadba, aby część mieszkań na preferencyjnych zasadach wyodrębniona została dla funkcjonariuszy.

Minister i wiceminister zapewnili o powołaniu w najbliższym czasie zespołu roboczego, który będzie pracował nad rozwiązaniami dotyczącymi przedłożonych przez Federację żądań. Minister zobowiązał się, że do wszystkich żądań odniesie się w formie pisemnej.

Federacja w celu oceny efektów dzisiejszego spotkania, jak też zapewnienia funkcjonariuszom możliwości bezpośredniej oceny postawy strony rządowej wobec ogółu skierowanych postulatów, postanowiła o rozpoczęciu od 23 kwietnia 2018 r. ankiety referendalnej w sprawie zasadności ogólnokrajowej akcji protestacyjnej służb mundurowych. Referendum będzie też probierzem rzeczywistych nastrojów wśród funkcjonariuszy oraz tego, czy ufają oni swoim politycznym zwierzchnikom

Przewodniczący 
Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

/-/ Marcin Kolasa

Zostaw odpowiedź