INSP. MICHAŁ LEDZION OBJĄŁ STANOWISKO SZEFA MAZOWIECKICH POLICJANTÓW

Dotychczas pełniący obowiązki, insp. Michał Ledzion oficjalnie objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. Uroczyste wprowadzenie insp. Ledziona odbyło się w Sali Konferencyjnej KWP z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego nadinsp. Kamila Brachy oraz zaproszonych gość, w tym przedstawicieli instytucji i służb współdziałających z Policją oraz kadry kierowniczej garnizonu mazowieckiego.

Dzisiaj (21.02) odbyła się uroczystość z okazji objęcia stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu przez insp. Michała Ledziona. W uroczystości oprócz kadry kierowniczej KWP zs. w Radomiu oraz podległych jednostek udział wzięli: Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Bogdan Łasica, Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. Robert Bagan, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Krzysztof Chojnacki, Prokurator Okręgowy w Radomiu Mirosław Wachnik, reprezentujący 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu – ppłk Mirosław Gutkowski i mjr. Rafał Łyżwa oraz Anna Kwasiborska – przewodnicząca Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji, a także ks. kan. Mirosław Dragiel – kapelan mazowieckiej Policji.

Insp. Ledzion w swoim przemówieniu podziękował za to wyróżnienie i zaufanie, jakie otrzymał. Podkreślił również, iż wie, że przyjdzie mu służyć na Mazowszu z bardzo dobrymi policjantami i pracownikami Policji.

Przypomnijmy, że insp. Michał Ledzion urodził się w 1970 r. w Łodzi. Służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Dotychczas związany był z pionem kryminalnym i prewencyjnym. Zajmował różne stanowiska w strukturach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, jak i w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi. Ostatnio pełnił służbę na stanowisku Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. Od 1 października 2019 roku insp. Michał Ledzion pełnił obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. 21 listopada insp. Ledziona powołano na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, a od 7 stycznia pełnił obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

Zespół Prasowy KWP

Zostaw odpowiedź