Dzisiaj Komisja ds. Petycji rozpatrzy odpowiedź MSWiA na dezyderat w sprawie możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej

ilustracja

30 sierpnia 2019′ (piątek) o godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji (PET). Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia (bud. F)

Jednym z tematów posiedzenia Komisji będzie:

  • Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 170 w sprawie wprowadzenia możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej.

Przypomnijmy, że petycję skierował do Sejmu NSZZ Policjantów. Poniżej treść Dezyderatu:

Dezyderat nr 170
Komisji do Spraw Petycji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej z 13 czerwca 2019 r.

Komisja do Spraw Petycji, na posiedzeniu w dniu 27 marca 2019 r.,rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) w zakresie wprowadzenia możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej (BKSP-145-479/19).

Autor petycji proponuje, aby obwiniony w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym na podstawie ustawy o Policji uzyskał uprawnienie do złożenia sprzeciwu od rozmowy dyscyplinującej przeprowadzonej na podstawie art. 132 ust. 4b ustawy o Policji.

Wnioskodawca zaproponował zmianę art. 132 ust. 4c ustawy o Policji oraz dodanie do tego artykułu ustępów 4d–4g. Wskazał on, że ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej przewiduje uprawnienie do zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej, a podobne prawo mają także funkcjonariusze Straży Granicznej.

W trakcie posiedzenia Komisji wskazano m.in., że podnoszona kwestia była przedmiotem wniosków i wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zwracano uwagę, że rozmowa dyscyplinująca ma znaczenie przy opiniowaniu służbowym. Ponadto może ona mieć wpływ na wymiar kary w postępowaniu
dyscyplinarnym. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich potrzebny jest więc środek, który dawałby policjantom możliwość zakwestionowania treści notatki.

Biorąc pod uwagę informację, że w Komendzie Głównej Policji prowadzone są obecnie prace dotyczące kompleksowego uregulowania kwestii rozmów dyscyplinujących, ewentualne zmiany w zakresie postępowań dyscyplinarnych powinny mieć charakter kompleksowy.

Dlatego też Komisja do Spraw Petycji zwraca się z prośbą o przedstawienie precyzyjnego stanowiska Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, określenie zakresu projektowanych rozwiązań w przedmiocie petycji oraz określenie, czy planowane zakończenie prac rządowych nad nowymi przepisami w zakresie rozmowy dyscyplinującej pozwoli na ich uchwalenie w bieżącej kadencji Sejmu RP.

Przewodniczący Komisji
/-/Sławomir Jan Piechota

źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=DEZYDERST&NrKadencji=8&KodKom=PET

ZAŁĄCZNIKI

źródło: ZGNSZZP

Zostaw odpowiedź