Będzie dezyderat do MSWiA w sprawie petycji za szkodę poniesioną w mieniu osobistym podczas pełnienia służby

ilustracja

Jak wcześniej zapowiadaliśmy, dzisiaj odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisja ds. Petycji. I posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9:00, drugie o 10:30.

w porządku I posiedzenia:
– Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie przyznania funkcjonariuszom Policji prawa do odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia podczas pełnienia służby przedmiotów osobistego użytku, niezależnie od tego, czy skutkiem zdarzenia powodującego szkodę był uszczerbek na zdrowiu albo śmierć funkcjonariusza – Nr Petycji BKSP-145-502/19.
– petycję przedstawił zastępca przewodniczącego Komisji poseł Grzegorz Raniewicz.

– W posiedzeniu uczestniczył Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Kazimierz Barbachowski, który był inicjatorem petycji dotyczącej odszkodowania za utracone mienie prywatne.

  • zastępca Przewodniczącego Komisji poseł Grzegorz Raniewicz przypomniał, że petycję wniósł Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Petycja dotyczy prawa do odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia podczas pełnienia służby przedmiotów osobistego użytku, niezależnie od tego, czy skutkiem zdarzenia powodującego szkodę był uszczerbek na zdrowiu albo śmierć funkcjonariusza. Mamy pozytywną opinię Biura Analiz Sejmowych, petycja jest prawidłowo złożona. Pozostaje kwestia interpretacji ze strony posłów, czy jest to słuszne żądanie. Przedstawiciel MSWiA przedstawi nam jak wiele jest takich zdarzeń i jakie skutki taki akt prawny spowoduje.
  • zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA, stwierdziła, iż petycja wymaga oszacowania skutków, gdyż nie znamy skali problemu, bo petycja do nas nie trafiła, lecz do Sejmu. Pozostałe służby także popierają petycję ZG NSZZ Policjantów. Co do zasady funkcjonariusze idąc na zabezpieczenie są umundurowani i nie powinni brać przedmiotów prywatnych. Należałoby określić postępowanie w przypadku uszczerbku na zdrowiu i wprowadzić mechanizm zabezpieczający przed nadużyciami, służby musiałyby przygotować swoje budżety
    Tutaj te wszystkie aspekty wymagają dalszej analizy aby podjąć działania.
  • Grzegorz Raniewicz – podsumowując, jest to wniosek związków zawodowych, a więc takie wypadki występowały i występują, proponuję wystąpić z dezyderatem, żeby minister miał czas na wydanie opinii a inne służby odnieść się szczegółowo do petycji. Odnosząc się do wypowiedzi pani dyrektor, chcę podkreślić, że przecież policjant nie zawsze jest na służbie umundurowany. Często po cywilnemu podejmuje interwencję. Kierunek nakreślony w Petycji jest słuszny i dezyderat będzie skierowany do MSWiA. Wobec decyzji Komisji o skierowaniu dezyderatu poseł Grzegorz Raniewicz nie musiał już udzielać głosu stronie społecznej reprezentowanej przez Kazimierza Barbachowskiego

Retransmisję I posiedzenia można obejrzeć tutaj

Posiedzenie Komisji ds. Petycji skomentował też portal infosecurity24 pl

Mundurowe odszkodowanie za uszkodzone mienie prywatne coraz bliżej?

Posłowie sejmowej komisji ds. petycji zajęli się dziś petycją złożoną przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów, która dotyczy odszkodowania za uszkodzone mienie prywatne. Jak podkreślają związkowcy dziś za zniszczone w trakcie służby przedmioty osobistego użytku policjanci nie otrzymują rekompensat. Jednak na zmiany w przepisach będzie trzeba jeszcze chwilę poczekać. Komisja zdecydowała dziś, że zwróci się z dezyderatem do MSWiA, tak by resort mógł bliżej przyjrzeć się sprawie i ocenić m.in. potencjalne skutki finansowe zmian w obowiązującej dziś ustawie.

W złożonej do sejmu petycji, Zarząd Główny NSZZ Policjantów domaga się zmian w przepisach, tak by funkcjonariuszom, których sprzęt prywatny został zniszczony lub utracony w trakcie pełnienia służby, przysługiwało odszkodowanie. Jak czytamy w petycji „W czasie pełnienia służby dochodzi do utraty, zniszczenia czy uszkodzenia mienia osobistego policjantów w postaci chociażby okularów, zegarków, telefonów czy odzieży”. Jak podkreślają przedstawiciele NSZZ Policjantów nie są to też wcale sytuacje rzadkie.

Obowiązujące przepisy pozwalają dzisiaj na uzyskanie takiego odszkodowania jedynie na drodze cywilnej, a na taki pozew decyduje się niewielu funkcjonariuszy. Jak podkreśla w petycji NSZZP w sytuacji, gdy uszkodzenie prywatnych przedmiotów nie jest związane z urazem jakiego doznał funkcjonariusz, a więc z uszczerbkiem na zdrowiu, uzyskanie takiego odszkodowania jest praktycznie niemożliwe.

Związkowcy chcą, by odszkodowanie wypłacane było przez komendy, w których pracują.

Koszty nieznane

Podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. petycji przedstawicielka MSWiA odniosła się do propozycji zmian zaznaczając, że resort nie miał szansy na przeprowadzenie wnikliwej analizy petycji, gdyż nie była one skierowana do MSWiA. Ze stanowiska ministerstwa wynika, że co do zasady wszystkie służby poza SOP popierają wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach. Mimo to, resort potrzebuje czasu na dalsze konsultacje i przeprowadzenie analiz potencjalnych skutków finansowych. Przedstawicielka MSWiA podkreśliła też, że ustawa, która miała by być potencjalnie zmieniona, dotyczy nie tylko formacji podległych MSWiA, ale także m.in. służb specjalnych i celnych. Dlatego zdaniem resortu konieczne są także konsultacje z ministrem koordynatorem służb specjalnych i ministrem finansów.

Ostatecznie komisja zdecydowała się na skierowanie dezyderatu do MSWiA. Co dalej stanie się z petycją? Z całą pewnością na ewentualne zmiany w przepisach będzie trzeba jeszcze nieco poczekać, jednak tak naprawdę wiele zależy od tego jakie stanowisko finalnie zajmie resort spraw wewnętrznych

źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=4FB937CFBCF917F9C1258410004671E4#

źródło: ZG NSZZP

Zostaw odpowiedź