Apel Komendanta Głównego Policji o uczczenie poległych w służbie

Policjantki i Policjanci, pracownicy Policji, zaprzyjaźnione służby, wspierający Policję, którym na sercu leży porządek i bezpieczeństwo. W pędzącym pełnym niebezpieczeństw świecie zatrzymajmy się.

Dzisiaj 5 grudnia – o godz. 17:00 niech w całym kraju zabrzmią syreny naszych radiowozów. Oddajmy cześć Naszym Kolegom, którzy zginęli podczas wykonywania obowiązków Policjanta.

Pokażmy jedność i pamięć o naszych poległych Kolegach.

Cześć ich pamięci.

Komendant Główny Policji

Zostaw odpowiedź