miesięczne archiwum

wrzesień 2020

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego

17 września 2020 r. w Serpelicach odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. mazowieckiego w Radomiu. W posiedzeniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji z/s w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion oraz koledzy związkowcy z