Reprezentacja Zarządu Wojewódzkiego zajęła I miejsce w IV Memoriale Mariusza Gniadka w Mielniku

04 września br. w Mielniku odbył się IV Memoriał im. Mariusza Gniadka.

W turnieju brało udział 7 reprezentacji: Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów z Mazowsza, Placówki SG w Janowie Podlaskim, Nadwiślańskiego Oddział SG, KPP w Siemiatyczach, Gminy Mielnik i przyjaciele Mariusza, Nadleśnictwa Nurzec Stacja oraz TK Ubezpieczenia.

Organizatorami turnieju był Zarząd Terenowy NSZZ FSG Emerytów i Rencistów w Mielniku oraz GOKSiR w Mielniku i  Urząd Gminy w Mielniku. Patronatem honorowym imprezę objął Komendant Placówki SG w Mielniku – Piotr Bazyluk. Patronem strategicznym imprezy był Pronar sp. z o.o., reprezentowany przez Pana Sławomira Zubryckiego.

Gośćmi honorowymi oraz patronami memoriału zostali również:

Wójt Gminy Mielnik – Pan Marcin Urbański

Prezes klubu sportowego MKS Mielnik – Damian Sypek

Dyrektor GOKSiR w Mielniku – Michał Baranowski

Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG – Robert Lis wraz z Przewodniczącą ZT NSZZ FSG w Łodzi Katarzyną Nowosielską

Wiceprzewodniczący ZO NSZZ FSG w Chełmie – Paweł Frączak

Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów  woj. mazowieckiego w Radomiu  Dariusz Brzezicki oraz Wiceprzewodniczący Wojciech Bieniek

Komendant KPP w Siemiatyczach – insp. Tomasz Wyszkowski

Pani Alicja Cichawa – Centrum Reklamy i grawerowania nMEDIA

Pan Michał Krawczyk – Kancelaria Prawnicza z Piaseczna

Pan Tomasz Kotlimowski – TK Ubezpieczenia

Pan Jacek Rzępołuch – broker TLP

Andrzej Jurkiewicz i Wojciech Lichański – byli Przewodniczący ZO w Białymstoku

Jarosław Niwiński i Marek Zieniewicz – byli Wiceprzewodniczący ZO w Białymstoku

Pan Dominik Wasilewski oraz Michał Baranowski – Sędziowie zawodów

Pani Halina Jakimczuk – zabezpieczenie medyczne zawodów

Pan Jarek Szymański Przewodniczący ZT Emerytów i Rencistów NSZZ FSG w Mielniku – organizator

I miejsce zajęła drużyna Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów z Mazowsza, II Nadwiślański Oddział SG, III Gmina Mielnik i przyjaciele Mariusza, IV Placówka SG w Janowie Podlaskim, V TK Ubezpieczenia, VI Nadleśnictwo Nurzec st., VII KPP Siemiatycze. Najlepszą piłkarką turnieju została Paulina Tomczyk z NwOSG a dwie pozostałe uczestniczki memoriału zostały uhonorowane piłkami PZPN z autografami Zbigniewa Bońka. Piłkarzem turnieju został Mikołaj Skórnicki z Radomia, najlepszym bramkarzem okazał się Marcin Skorupski Nadwiślański Oddział SG, Puchar fair play przypadł drużynie KPP Siemiatycze. Najśmieszniejszą drużyną turnieju została drużyna TK Ubezpieczenia.

Wszystkim zaangażowanym organizatorzy dziękują za pomoc w organizacji turnieju, a drużynom za uczestnictwo w zmaganiach sportowych, wyrażając radość, że turniej spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Organizacja memoriału miała na celu ukazanie, że zmarły kolega śp. Mariusz Gniadek będzie zawsze w ich pamięci, a zawody w Mielniku będą wydarzeniem by pomóc w kultywowaniu pamięci o nim. Należy też zaznaczyć, że zawody otworzyła i zakończyła córka Michalina wraz Mamą. W ich imieniu organizatorzy dziękują wszystkim za przybycie i okazane wsparcie.

Zapraszamy za rok.

Organizator dziękuje również członkom ZT Emerytów i Rencistów NSZZ FSG w Mielniku za pomoc i wsparcie.

Foto: Michał Krawczyk i Przyjaciele

Zostaw odpowiedź