Federacja przeciwna pluralizmowi w Policji

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wypowiedziała się całkiem niedawno na temat planów zakładających wprowadzenie pluralizmu związkowego w Policji. Podejrzenia wskazują, że propozycja resortu Spraw Wewnętrznych i…

Za mało na podwyżkę?

Z takimi podejrzeniami przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wystąpił do Komendanta Głównego Policji i poprosił o udzielenie pilnej odpowiedzi. Przewodniczący chce wiedzieć dlaczego w niektórych garnizonach pojawiły się dodatkowe…