miesięczne archiwum

Lipiec 2017

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego

W dniu 05 lipca 2017 roku w malowniczym Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu. Zarząd zatwierdził Decyzje Prezydium z ostatniego posiedzenia oraz…