Zarząd Główny NSZZ Policjantów złożył Petycję w sprawie art. 15a oraz wdrożenia porozumienia z 8 listopada 2018

ilustracja

7 sierpnia 2019′ Zarząd Główny NSZZ Policjantów złożył Petycję w sprawie art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz wdrożenia porozumienia z 8 listopada 2018 roku.

Petycja w załączniku

ZAŁĄCZNIKI

źródło: ZGNSZZP

Zostaw odpowiedź