XVII JASNOGÓRSKIE SPOTKANIA ŚRODOWISKA POLICYJNEGO

Komendant Główny Policji wyraził zgodę na nieodpłatne wykorzystanie środków transportu z zasobów Komend Wojewódzkich Policji dla uczestników pielgrzymki. Osoby koordynujące wyjazd z Mazowsza to Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu Dariusz Brzezicki i Kapelan Mazowieckich Policjantów ksiądz Mirosław Dargiel. Kontakt telefoniczny z Biurem Zarządu 701 21 16.

Zostaw odpowiedź