Większe pieniądze dla funkcjonariuszy!

ilustracja

Resort spraw wewnętrznych i administracji przygotował nowelizację ustawy z 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 2140 ze zm.) – pisze Bożena Wiktorowska w dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej.

Konieczność jej nowelizacji wynika ze zwiększenia liczby tzw. etatów kalkulacyjnych w latach 2017 i 2018. Najwięcej przybędzie ich w policji (tysiąc). W ustawie budżetowej będą zarezerwowane pieniądze na 103 370 etatów. W Straży Granicznej będą dodatkowe pieniądze na 700 etatów (w sumie 16 053). Państwowa Straż Pożarna dostanie pieniądze na 490 (łącznie 30 995 etatów). Natomiast w Służbie Ochrony Państwa liczba nowych etatów została zwiększona o 450 (w sumie 2660). We wszystkich służbach mundurowych ich liczba wzrośnie o 2640.

Wpisanie do programu nowej liczby etatów jest istotne, bo wcześniej ich stan został ustalony na podstawie zatrudnienia w 2016 roku. Zwiększenie liczby tzw. etatów kalkulacyjnych ma bezpośredni wpływ na środki na podwyżki dla funkcjonariuszy. Tym samym konieczne stało się dostosowanie programu „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” (będącego częścią Programu Modernizacji) do liczby dodatkowych etatów.

Z wyliczeń MSWiA wynika, że w 2019 r. i 2020 r. dodatkowe wydatki na podwyżki wyniosą 22,2 mln zł. Resort podkreśla, że maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację Programu Modernizacji wzrośnie o 91,4 mln zł, do 18 mld zł. Przy czym projekt ustawy nie wywoła dodatkowych skutków dla budżetu państwa, gdyż środki te były już wcześniej zarezerwowane w ustawach budżetowych na poprzedni i ten rok.

Etap legislacyjny

Projekt skierowany do konsultacji

Fot. (jp)

 

 

źródło: nszzp.pl

Zostaw odpowiedź