Uzyskanie wyższej grupy jest równoznaczne z uzyskaniem wyższego stopnia

Jeszcze na kwietniowym posiedzeniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów sceptycy wątpili w możliwość awansu w stopniu w związku z uzyskaniem wyższej grupy zaszeregowania.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów podzielił się tymi uwagami i powstała wykładnia, która wszelkie wątpliwości rozwiewa.

Każdy policjant, który na skutek realizacji Porozumienia z 24 września 2021 r. uzyskał od stycznia wyższą grupę i wyższy mnożnik uzyskuje również prawo do awansu w stopniu.
W rozesłanym do wiadomości wszystkich zainteresowanych piśmie, Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP wyjaśnia, że policjant mianowany na wyższą grupę w trybie znowelizowanego w marcu rozporządzenia (Dz. U. z 2022, poz. 580) może awansować w stopniu bez konieczności zmiany zajmowanego stanowiska. Takie rozwiązanie jest możliwe, ponieważ uzyskana przez policjanta wyższa grupa zaszeregowania traktowana jest równorzędnie z uzyskaniem odpowiedniego etatu. Z tego właśnie powodu w rozkazach policjantów mianowanych na wyższe grupy zaszeregowania, oprócz konsekwencji w mnożniku wymieniono docelowy stopień etatowy.

Poniżej zamieszczamy pismo Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji z dnia 6 maja 2022 r., L.dz. Kk-7811/5741/22.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

źródło: nszzp.pl

Zostaw odpowiedź