Ubezpieczenie PZU 2015 bez karencji

Jeszcze przez miesiąc trwa promocja ubezpieczenia PZU Życie SA w programie ubezpieczeniowym „Policja 2015”. W związku z tym, funkcjonariusze i pracownicy Policji oraz członkowie ich rodzin (w tym partnerzy życiowi) przystępujący do ubezpieczenia z datą początku odpowiedzialności 1 czerwca 2020 roku nie będą mieli karencji.
Zniesienie karencji dotyczy wszystkich zdarzeń objętych grupowym ubezpieczeniem na życie.
Zniesienie karencji ma zastosowanie zarówno w stosunku do osób nowo
przystępujących do ubezpieczenia jak i osób dotychczas ubezpieczonych, które zmieniają wariant ubezpieczenia na życie.
Osoby, które wyrażą wolę przystąpienia do ubezpieczenia proszone są
o wypełnienie i odesłanie podpisanych deklaracji przystąpienia do Wydziału Finansów w terminie do 25.05.2020 r. dla przystępujących do ubezpieczenia od 01.06.2020 r.
Bieżących informacji dotyczących warunków ubezpieczenia udziela Wydział Finansów KWP (wydatki osobowe).

Zostaw odpowiedź