Święto Policji w Radomiu

Dzisiaj mazowiecki garnizon Policji obchodził swoje święto. Na Placu Jagiellońskim w Radomiu odbyła się uroczystość wręczenia, odznaczeń państwowych, resortowych i wyróżnień dla policjantów i pracowników cywilnych Policji, a także nominacji na wyższe stopnie służbowe. W uroczystościach uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha. W trakcie apelu odbyło się także uroczyste wprowadzenie mł. insp. Zbigniewa Mikołajczyka na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. Mazowieckie Święto Policji odbyło się pod honorowym patronatem MSWiA Elżbiety Witek.

18 lipca Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu zorganizowała uroczyste obchody Święta Policji, które rozpoczęły się mszą świętą pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji w kościele garnizonowym p.w. św. Stanisława Biskupa w Radomiu. W mszy, zgodnie z ceremoniałem policyjnym, udział wzięli mazowieccy funkcjonariusze z Komendantem Wojewódzkim Policji zs. w Radomiu mł. insp. dr. hab. Zbigniewem Mikołajczykiem na czele oraz kapelanami Policji garnizonu mazowieckiego. W czasie mszy J.E. Biskup Henryk Tomasik Ordynariusz Diecezji Radomskiej  poświęcił ikonę, która jutro zostanie przekazana policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. W uroczystości wzięli udział także zaproszeni przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, współpracujących służb oraz instytucji.

Następnie pododdziały policyjnej asysty honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Policji przemaszerowały na Plac Jagielloński w Radomiu, gdzie odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji garnizonu mazowieckiego. Z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego mł. insp. Zbigniew Mikołajczyk odebrał powołanie na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

Z okazji Święta Policji, Komendant Główny Policji mianował na stopnie w korpusie oficerów starszych Policji 15 policjantów z Mazowsza. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu mianował 100 policjantów w korpusie oficerów młodszych Policji, 637 w korpusie aspirantów Policji, 534 w korpusie podoficerów Policji. Obecnie na Mazowszu jest 5565 etatów policyjnych, w tym służbę pełni 832 policjantek.

Odznaki „Zasłużony Policjant” przyznano 131 policjantom z Mazowsza (w tym 12 złotych, 23 srebrne, 96 brązowych). Dzisiaj odznaki odebrało 10 policjantów. Medale „Za długoletnią służbę” przyznano 85 osobom (w tym 16 złotych, 55 srebrnych, 14 brązowych). W czasie dzisiejszego święta medale odebrało 10 osób. Wręczono również medale „Za zasługi dla Policji” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Wyróżnienia otrzymały 44 osoby (w tym złotym 2 osoby, srebrnym 6 osób i 36 brązowym) w tym 2 policjantów i 4 pracowników Policji. Dziś wyróżnienie odebrało 5 osób na co dzień współpracujących z mazowiecką Policją.

Odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe wręczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha oraz Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu mł. insp. Zbigniew Mikołajczyk.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów za wybitne zasługi patriotyczne i działalność na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przyznał Krzyż Niepodległości z Gwiazdą Pierwszej klasy trzem osobom. Odznaczenia wręczyli – wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów – podinsp. Dariusz Brzezicki oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu – asp. szt. Wojciech Bieniek.

Był to też szczególny dzień dla 71 policjantów, w tym 11 kobiet, którzy wstąpili w szeregi mazowieckiego garnizonu Policji. Młodzi adepci najbliższe 6 miesięcy spędzą w szkołach Policji. Tam zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa, czy taktyk i technik interwencji. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie, a później trafią do jednostek Policji na terenie całego Mazowsza.

Uroczysty apel uświetniła m.in. Grupa Rekonstrukcji Historycznej 3 Okręgu Policji Państwowej Komisariat w Radomiu, z jej pomysłodawcą i komendantem, Pawłem Łuk-Murawskim. Zaangażowanie Grupy w krzewienie historii Policji Państwowej, ale i Wojska Polskiego, zyskało uznanie nie tylko mazowieckich policjantów. Dowodem tego jest wyróżnienie, które pomysłodawcy wręczył Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz. Natomiast o piękną oprawę muzyczną uroczystości zadbała Katarzyna Bochyńska – Wojdył (sopran) i Orkiestra Reprezentacyjna Polskiej Policji.

Po południu rozpoczął się festyn rodzinny, w trakcie którego odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, pokazy tresury psów służbowych, pokazy taktyk i technik interwencji, pokazy ratownictwa medycznego, rowerowy tor przeszkód, konkursy, zabawy edukacyjne dla najmłodszych, Strefa Bezpieczeństwa Enea, pokazy grup rekonstrukcyjnych oraz stanowiska zaprzyjaźnionych służb i instytucji. W trakcie festynu obecni byli także policjanci z na koniach służbowych.

Partnerami uroczystości byli: Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A., ENEA Wytwarzanie oraz Fundacja ORLEN Dar Serca.

Zostaw odpowiedź