Świadczenie za długoletnią służbę trafiło do zaopiniowania

Do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. NSZZ Policjantów w trybie pilnym oceni, czy jest on zgodny z założeniami jakie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych na spotkaniu w dniu 5 grudnia 2022 r.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowego świadczenia za długoletnią służbę w wysokości 5% należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby. Świadczenie to ma się zwiększać o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15% po 25 latach służby, i wypłacane będzie do dnia rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem policjanta ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem.

Warunkiem, kiedy to świadczenie będzie wliczone do podstawy wymiaru emerytury, będzie osiągnięcie przez funkcjonariusza 32 lat wysługi emerytalnej. Projektodawca zakłada, że w odniesieniu do nowego świadczenia ustawa wejdzie w życie z dniem 1 marca 2023 r.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

ZAŁĄCZNIKI

źródło: nszzp.pl

Zostaw odpowiedź