Stan kadrowy Policji na dzień 1 marca 2021 roku

Dzięki danym otrzymanym w trybie dostępu do informacji publicznej przedstawiamy stan kadrowy Policji na dzień 1 marca 2021 roku.

Zgodnie z otrzymanymi danymi, na dzień 1 stycznia 2020 roku w Policji brakowało 4 461 funkcjonariuszy, natomiast obecnie brakuje 6 194 funkcjonariuszy, co stanowi 6,00 % wakatów.

 • przyjęto do służby w 2021 roku – 1 110 osoby,
 • odeszło ze służby w 2021 roku 1 899 funkcjonariuszy,
 • do służby w Policji w 2020 roku przyjęto 4 373 osoby,
 • zwolniono ze służby w 2020 roku – 4 961 funkcjonariuszy,
 • w KSC brakuje w chwili obecnej 514 pracowników, a pozostałych pracowników 458

Najtrudniejsza sytuacja jeżeli chodzi o liczbę wakatów panuje w:

 • KSP Warszawa – 1 276 – 12,75%,
 • województwo łódzkie – 679 – 10,60%,
 • województwo pomorskie – 460 – 7,80%,
 • województwo dolnośląskie – 612 – 7,76%,
 • województwo zachodniopomorskie – 361 – 7,66%,
 • województwo lubuskie – 199 – 7,26%,
 • województwo śląskie – 772– 6,19%,
 • województwo wielkopolskie – 478 – 5,71%,
 • województwo warmińsko – mazurskie – 108 – 2,98%,
 • województwo kujawsko – pomorskie – 102 – 2,01%
 • CPKP – 58 – 25,78%,
 • SP w Słupsku – 32 – 18,18%,
 • WSPol Szczytno – 39 – 15,98%,
 • CLKP – 13 – 11,21%,
 • CSP Legionowo – 30 – 10,71%,
 • CBŚP – 177 – 8,85%,
 • BSW – 28 – 8,36 %.

Jeżeli chodzi o staż służby to wygląda to następująco:

 • poniżej 3 lat – 13 120,
 • 3 -10 lat – 27 704,
 • 11-15 lat – 20 237,
 • 16 -20 lat – 14 859,
 • 21- 30 lat – 19 965,
 • powyżej 30 lat – 1 252

Wiek funkcjonariuszy przedstawia się następująco:

 • poniżej 25 lat – 5 660,
 • 25 – 30 lat – 11 215,
 • 31 – 40 lat – 40 321,
 • 41 – 50 lat – 34 668,
 • powyżej 50 lat – 5 273

Wykształcenie:

 • wyższe – 56 677,
 • policealne – 3 132,
 • średnie – 37 307,
 • zawodowe i podstawowe – 21

Kobiety w Policji:

 • służby kryminalne – 6 825,
 • służba prewencyjna – 8 877,
 • służba wspomagająca – 1 205,
 • służba kontrterrorystyczna – 14

Stan zatrudnienia:

 • oficerów – 12 893,
 • aspirantów – 41 043,
 • podoficerów – 30 829,
 • szeregowych – 12 350

Stan zatrudnienia wg. służb:

 • służby kryminalne – 342 501, w tym kierownictwo 1 735,
 • służby prewencyjne – 60 018 ,
 • służby kontrterrorystyczne – 809,
 • służby wspomagające – 3 760

Warto zauważyć, że liczba odejść w zestawieniu z rokiem poprzednim jest znacznie mniejsza, choć jest to dopiero początek roku. Należy domniemywać, że liczba odejść do końca roku nie przekroczy 4 tysięcy. Jest to zapewne efekt świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy którzy w mundurze służą co najmniej 25 lat. Wpływ na mniejszą liczbę odejść ma także obecnie trudna sytuacja na rynku pracy związana z epidemią koronawirusa.

Wielu policjantów, którzy zamierzali odejść ze służby mając zapewnione miejsce pracy, zostało zmuszonych do zmiany planów. Epidemia zweryfikowała w znacznej mierze plany i zamierzenia. Nie da się ukryć, że jest to korzystne dla naszej formacji, gdyż pozostanie w służbie funkcjonariuszy z wieloletnim doświadczeniem, to podstawa efektywnej służby i szansa dłuższego korzystania z ich wiedzy przez młodszych stażem policjantów.

Kolejnym elementem wpływającym na decyzję o pozostaniu w służbie jest ustanowiony dodatek specjalny dla funkcjonariuszy OPP i SPKP.

Jeżeli uda się jeszcze w tym roku uchwalić przez Parlament RP program rozwoju służb mundurowych na kolejne lata, to istnieje szansa na realne zmniejszenie liczby wakatów. Program zgodnie z podpisanym przez Ministra porozumieniem ze związkami zawodowymi w listopadzie 2018 roku, w głównej mierze ma być skierowany na wzmocnienie elementu motywacyjnego uposażeń. W ocenie Federacji ZZ SM w przypadku uruchomienia w 2021 roku ogromnych środków europejskich dla Polski, wdrożenie PROGRAMU ROZWOJU SŁUŻB MUNDUROWYCH NA LATA 2021-2023 jest możliwe i oczekiwane przez funkcjonariuszy.

W związku z faktem, że koronawirus zapewne będzie jeszcze nam towarzyszył w bieżącym i w kolejnym roku Policja szuka różnych rozwiązań w zakresie szkolenia policjantek i policjantów. Nie jest to łatwe ani proste, ale należy wszystko robić aby jak najlepiej ich przygotować do bardzo ciężkiej i odpowiedzialnej służby. Zapewne nie uniknie się większych błędów, ale każdy dodatkowy policjant na ulicy to większe bezpieczeństwo dla Polaków. Nikt nie przewidział, że przez tak długi okres będziemy zmagać się z koronawirusem, dlatego krytykujący policję powinni się powstrzymać od ataków na policjantów, którzy codziennie niosą pomoc osobom potrzebującym pomocy. Codziennie policjanci przeprowadzają około 15 -17 tysięcy interwencji oraz tyle samo kontroli ruchu drogowego. Proszę pokazać służbę tak obciążoną obowiązkami przy tak znacznych brakach kadrowych.

COVID – 19 spowodował, że musieliśmy pożegnać 17 funkcjonariuszy i 11 pracowników Policji. Blisko 25% policjantów przeszło pomyślnie zakażenie koronawirusem. Podajemy te dane aby uzmysłowić, że formacja, która od marca 2020 stoi na pierwszej linii walki z epidemią nie doczekała się jeszcze szczepień przeciw COVID – 19, co powinno być uczynione już dawno temu, jak wskazywali eksperci.

Biuro Prasowe Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego

źródło: https://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,7927,0.htm

źródło: nszzp.pl

Zostaw odpowiedź