Spotkanie Komendanta Głównego Policji z Przewodniczącym NSZZ Policjantów

16 czerwca 2024 r. (niedziela) w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia z Przewodniczącym ZG NSZZ Policjantów Rafałem Jankowskim. Tematykę spotkania zdominowały kwestie związane z uzupełnieniem wakatów oraz zadaniami realizowanymi przez policjantów na granicy z Białorusią, ale nie tylko.

Oprócz problemów generowanych przez granicę, przewodniczący rozmawiał m.in. o dodatkowych środkach z niepełnego zatrudnienia, nawiązując w ten sposób do zapewnień, jakie NSZZ Policjantów uzyskał już w kwietniu. Komendant Główny Policji poinformował, że jak tylko otrzyma stosowne wyliczenia, prawdopodobnie już w tym tygodniu podejmie decyzję o przekazaniu środków wakatowych na zwiększenie puli nagród dla policjantów z okazji zbliżającego się Święta Policji.

A także:

– mianowaniach na stopień bezpośrednio po zakończeniu kursu aspiranckiego bądź podoficerskiego bez konieczności czekania na Święto Policji;

– wyposażeniu policjantów Ruchu Drogowego i Prewencji w kamizelki taktyczne- po zastrzeżeniach wniesionych przez policjantów podczas kontroli patroli oficerskich KGP;

Omówiono również szereg spraw bieżących, które związane są m.in. ze wzrostem przestępczości grup rosyjskojęzycznych, a co za tym idzie koniecznością wzmocnienia pionów kryminalnych oraz współdziałania komendantów wojewódzkich, powiatowych, miejskich z właściwymi strukturami NSZZ Policjantów.

Biuro Prasowe

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

źródło: nszzp.pl

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.