Spotaknie Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

 

Warszawa 15 listopada 2017 r.

 

 

KOMUNIKAT

 

W dniu 15 listopada 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

W trakcie spotkania omówiono bieżącą sytuację w poszczególnych służbach, zwracając szczególną uwagę na stan realizacji zobowiązań, jakie podjęli politycy
w trakcie kampanii wyborczej 2015 roku. Przedstawione zostały pomysły działań, które mają na celu przypomnienie politykom przedwyborczych zobowiązań. Po zapoznaniu się z wnioskiem skierowanym do Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w Warszawie, z dnia 07.11 2017r. Wielkopolska Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych przyjęła stanowisko, że w pełni utożsamia się
z zawartymi w przedmiotowym dokumencie oczekiwaniami dotyczącymi zgłoszonych postulatów. Podczas spotkania nakreślono ramy działania Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych na najbliższy okres.

 

Poszczególne służby reprezentowali:

  • Dariusz Łazarczyk – Związek Zawodowy Strażaków „Florian”,
  • Robert Lis – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej,
  • Paweł Wysocki – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie,
  • Dariusz Brzezicki – Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu.

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.