Sejm zakończył rozpatrywanie poprawek wniesionych przez Senat. Superustawa trafi teraz na biurko Prezydenta RP

Kilka minut po godzinie 19-tej Sejm RP zakończył rozpatrywanie poprawek wniesionych przez Senat RP do ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 544 i 566).

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 544 i 556) przedstawił sprawozdawca poseł Zdzisław Sipiera.

Następnie w bloku głosowań posłowie procedowali poprawki do ustawy wniesione uchwałą Senatu. Sejm głosował poprawki zgodnie ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Sejm przyjął między innymi poprawki wniesione przez senatora Wiktora Durlaka, który przedstawiał rozwiązania uzgodnione z rządem. Chodziło m.in. o niekorzystne dla byłych policjantów i strażaków przepisy dotyczące zaliczania do okresu zatrudnienia czasu jaki spędzili oni w służbie. Zaproponowane rozwiązania zmieniają regulacje zawarte w dwóch ustawach pragmatycznych – o Policji oraz o Państwowej Straży Pożarnej. Dziś byłym policjantom i strażakom po odejściu ze służby, przy zawieraniu umowy o nową pracę, do okresu zatrudnienia nie jest zaliczany okres służby – jeżeli podjęli pracę po upływie roku od zwolnienia z niej. Zgłoszone przez senatora Durlaka poprawki eliminują z ustaw kryterium roku, tak więc okres służby liczył się będzie do stażu pracy podjętej po odejściu z formacji, bez względu na moment jej podjęcia.

Druga zgłoszona przez senatora Durlaka poprawka dotyczyła podwyższenia maksymalnej kwoty zwrotu kosztów ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi policji. Zgodnie z zaproponowanym brzmieniem przepisu, funkcjonariusz otrzymałby zwrot kosztów ochrony prawnej w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, ale nie wyższej niż czterokrotność przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy policji.

Odrzucona została poprawka Senatu odnośnie  wpisania do katalogu formacji objętych dodatkiem motywacyjnym Służby Celno-Skarbowej a także poprawka dotycząca uwzględnienia w procedowanej ustawie zmian dotyczących ustawy o Służbie Więziennej w zakresie zasad zaliczania do dodatku za wysługę lat, okresów służby i pracy na zasadach analogicznych, jak w służbach mundurowych podległych MSWiA.

Kilka minut po godzinie 19-tej Sejm RP zakończył rozpatrywanie poprawek wniesionych przez Senat RP do ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 544 i 566).

Podczas procedowania ustawy na sali sejmowej obecny był minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta RP.

źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=AC968D8C1C020C5EC12585AD0032232C# 2020.08.14

ZAŁĄCZNIKI

źródło: nszzp.pl

Zostaw odpowiedź