Rząd przyjął projekt nowego programu modernizacji służb mundurowych na lata 2022-2025

We wtorek (23 listopada br.) Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. W ciągu trwania programu do Polskiej Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa trafi ponad 10 mld zł. Program pozwoli również na podwyższenie wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników służb podległych MSWiA.

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/mswia/rzad-przyjal-projekt-nowego-programu-modernizacji-sluzb-mundurowych-na-lata-2022-2025?fbclid=IwAR2pJJ6z7ZDlq0xrCMk55khbaukyMBaZjf1iY3QVspo67Pk9F5jPglRFRQI

Zostaw odpowiedź