Rozporządzenie MSWiA z 1.02.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów

ilustracja

Zamieszczamy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 240)

To Rozporządzenie to efekt porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ze związkami zawodowymi służb mundurowych zawartego w listopadzie 2018′

Teraz czas na płatne nadgodziny i zmianę ustawy emerytalnej służb mundurowych tj. usunięcie obowiązku ukończenia 55 la życia aby uzyskać uprawnienie do emerytury.

Patrz załącznik:

ZAŁĄCZNIKI

źródło: nszzp.pl

Zostaw odpowiedź