Równoważnikiem za wyżywienie dla policjantów pełniących służbę na ulicy zajmują się media. MSWiA milczy

Policjantom pełniącym służbę w okresie zimowym pod gołym niebem (przynajmniej cztery godziny dziennie) przysługuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny – informuje Gazeta Prawna w artykule zatytułowanym: „Dodatek dla policjantów nie wystarcza na gorącą herbatę”.

Kłopot w tym, że jego wysokość określa rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika (Dz.U. z 2002 r. nr 166, poz. 1367), którego w tym zakresie nie zmieniono od 17 lat. W rezultacie policjantowi w okresie zimowym, czyli od 1 listopada do 31 marca, za pracę w terenie przysługuje dodatek w wysokości 2,71 zł. 

Gazeta cytuje wypowiedź Przewodniczącego Zarządu Głównego Rafała Jankowskiego:

Na co wystarcza? – Na kebaba, jeśli zrzucą się cztery osoby, choć patrole są zazwyczaj dwuosobowe – nie kryje irytacji Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów. – To, że w ogóle musimy o tym rozmawiać, jest równie żenujące jak wysokość ekwiwalentu. Zwłaszcza że już dwa lata temu, w 2017 r., w odpowiedzi na nasze oficjalne wystąpienie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji obiecywało, że zajmie się sprawą.

W kwietniu związkowcy ponownie wystąpili w tej sprawie tym razem do Komendy Głównej Policji. Z odpowiedzi wynikało, że KGP zwróci się do MSWiA o waloryzację równoważnika. Zdaniem NSZZ Policjantów dzienna stawka ekwiwalentu powinna wynosić obecnie co najmniej 10-12 zł.

Przedstawiciele MSWiA jedynie potwierdzili, że wpłynął do nich wniosek o podjęcie prac legislacyjnych w celu podwyższenia norm wyżywienia i równoważników. Na pytania: kiedy dojdzie do zmiany rozporządzenia i do jakiej wysokości będzie podniesiony dodatek MSWiA odpowiada enigmatycznie – „sprawa jest analizowana”, co w języku urzędniczym oznacza, że nic się w tej sprawie nie robi.

– To, że przez lat nikt nie potrafił tego załatwić, jest dla mnie co najmniej dziwne. Skoro mamy pieniądze na modernizację, to powinny się też znaleźć na podwyżkę tego dodatku – dodaje Rafał Jankowski.
Tymczasem z roku na rok rośnie liczba wakatów i kandydatów do służby jest coraz mniej.

Omówienie (jp)

źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1439071,policjanci-sluzby-mundurowe-dodatek-za-sluzbe-w-okresie-zimowym-wysokosc.html

źródło: ZGNSZZP

Zostaw odpowiedź