PZU – AKCJA PROMOCYJNA – ZNIESIENIE KARENCJI ORAZ NOWY PRODUKT – „W RAZIE WYPADKU”

Celem zwiększenia ochrony ubezpieczeniowej funkcjonariuszom i pracownikom garnizonu mazowieckiego, PZU, Konsorcjum Brokerskie Mentor & Konstanta oraz związki zawodowe działające w Policji  uruchomiły Akcję Promocyjną w ramach Programu „POLICJA 2015” (zniesienie karencji) dla osób nie objętych dotychczas ww. programie oraz nowy produkt dla Wszystkich „W razie Wypadku”.

Obecnie materiały są przesyłane  do osób obsługujących program, którym PZU i Konsorcjum Brokerskie zaproponowało dodatkową prowizję za obsługę nowej oferty!!! 

AKCJA TRWA W MIESIĄCACH: MAJ – LIPIEC!!!

ULOTKA ZINTEGROWANA PZUZOBACZ

ZAPRASZAMY!!! 

Poniżej komunikat PZU Życie S.A.  informujący o czasowym zniesieniu karencji dla osób dotychczas nieubezpieczonych.

Szanowni Państwo
Funkcjonariusze i Pracownicy Policji


Miło nam poinformować, że rozpoczynamy dla Państwa akcję promocyjną polegającą na zniesieniu karencji w ubezpieczeniu na życie w ramach obowiązującego programu Policja.

Zniesienie okresów karencji obejmuje cały zakres ubezpieczenia i dotyczy osób dotychczas nieubezpieczonych w PZU Życie SA pracowników, małżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci, którzy przystąpią do grupowego ubezpieczenia na życie na warunkach programu Policja z datą rozpoczęcia ochrony od 1 maja, 1 czerwca i 1 lipca 2019 roku.

Przypominamy, iż oprócz ubezpieczenia na życie program obejmuje również prywatną Opiekę Medyczną. To wygodne rozwiązanie, które gwarantuje Państwu szybki dostęp do lekarzy specjalistów i określonych badań w ramach składki za ubezpieczenie pracownicze.

Dodatkowo można skorzystać w ramach programu z:

  • Grupowego ubezpieczenia PZU w Razie Wypadku,Dodatkowej Ochrony Życia,Ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy i materialnej pracowników,
  • Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej,
  • Ubezpieczenia na wypadek zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych
  • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym,
  • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków funkcjonariuszy i pracowników,
  • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków niepełnoletnich dzieci funkcjonariuszy i pracowników,Ubezpieczenia domów i mieszkań w formie grupowej,
  • Klubu PZU Pomoc w Życiu – oferty specjalne w tym 20%dodatkowej zniżki na ubezpieczenia PZU SA: OC, AC, NNW, mieszkania lub domu.

Program „Policja 2015” został przygotowany przez Grupę PZU przy współpracy ze Związkami Zawodowymi działającymi w Policji, oraz z udziałem doświadczonych firm brokerskich – Mentor SA i PWS Konstanta SA.

Więcej informacji znajdą Państwo na specjalnie przygotowanym portalu internetowym www.policja-ubezpieczenia.pl.

Wszelkie formalności związane z przystąpieniem do ubezpieczenia można załatwić u osób obsługujących program.

Zachęcamy do skorzystania z oferty!!!

Zostaw odpowiedź