PROJEKT ”MUSIMY PAMIĘTAĆ – KISIELIN 2017”- rozpoczęty!

W dniach 19-21.06.2017 roku Przedstawiciele Zarządu mazowieckiego Dariusz Brzezicki i Rafał Kruk na zaproszenie ZW NSZZP woj. śląskiego reprezentowali Zarząd na uroczystościach związanych z uczczeniem pamięci pomordowanych na terenie Ukrainy polskich policjantów Policji Państwowej. Kolegom ze Śląska gratulujemy tej inicjatywy jednocześnie zobowiązaliśmy się wobec osób krzewiących te tradycje, że ZW NSZZP woj. Mazowieckiego podobnie jak związkowcy że Śląska, Lublina i innych województw, nie zapomni o mogiłach poległych na Ukrainie w okresie między wojennym polskich policjantów.

Tekst przysięgi:

„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonym mi  stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma;
 Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować, wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować.
Tak mi Panie Boże dopomóż!”
(na podstawie „Na posterunku”, Nr 5/1938 r.”)

W dniach 19-21 czerwca 2017 roku członkowie ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego oraz zaproszeni goście przebywali na Ukrainie – na terenie byłego powiatu wołyńskiego – rozpoczynając realizację projektu: ”MUSIMY PAMIĘTAĆ -KISIELIN 2017 ”.

Przypomnijmy, iż celem projektu, w którego inauguracji wzięło 45 osób, są działania zmierzające do upamiętniania miejsc wiecznego spoczynku  policjantów II Rzeczpospolitej, którzy swoje życie oddali w obronie polskich obywateli na kresach wschodnich w latach 1920-1944 w dawnym powiecie Wołyńskim /obecnie Ukraina /.

W inauguracji projektu, oprócz koleżanek i kolegów ze śląskiego zarządu wojewódzkiego, który jest jego inicjatorem i organizatorem, udział wzięli;

p. Marcin GIERCZAK -asystent posła na Sejm RP  Roberta WARWASA
p. Teresa BRACKA-Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Katowicach
ks. Mariusz OLEJNIK -długoletni kapelan policyjny
kol. Krzysztof MASŁOWSKI -Śląska Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych
kol. Rafał KRUK -Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów -ZW woj.mazowieckie
kol. Dariusz BRZEZICKI -Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów -ZW woj.mazowieckie
kol. Artur GARBACZ – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów -ZW woj.lubelskiego
kol. Andrzej WÓJCIK-Wiceprzewodniczący-skarbnik  ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego
kol. Witold CIEŚLEWICZ-Wiceprzewodniczący-skarbnik  ZW NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego
kol. Piotr MIKITIUK – ZT NSZZ Policjantów przy KPP w Parczewie
kol. Sławomir TELEON –  ZT NSZZ Policjantów przy KPP w Parczewie

Zapoznając się z potrzebami i wymaganiami ochrony miejsc wiecznego pochówku i pamięci naszych mundurowych poprzedników dotarliśmy m.in do dawnych polskich cmentarzy w Lubomlu i Kowlu, gdzie spoczywają policjanci Policji Państwowej, którzy polegli na służbie w latach 20-tych i 30-tych XX wieku. Miejsca te, ze względu na ilość grobów i zawartych na nagrobkach informacji dokumentujących trudy służby na tej ziemi, wywarły na wszystkich niezatarte wrażenie. W asyście ukraińskich policjantów złożono wieńce m.in od; posła na Sejm RP Pana Roberta Warwasa, Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego oraz władz samorządowych i policji regionu Lubomla.

W tym szczególnym dla nas wydarzeniu ze strony ukraińskiej brali udział; ppłk.w st.spocz. TROTS Mykola, ppłk w st.spocz. BOHUTA Michal oraz BOJARCZUK Siergiej- redaktor gazety „NASZE ŻYCIE”.  Wszyscy oni są długoletnimi orędownikami upamiętniania miejsc wiecznego spoczynku policjantów II RP. Od wielu lat osobiście angażują się w współpracę  policji ukraińskiej z NSZZ Policjantów.

Za te wszystkie działania szczerze dziękujemy.

Ku pamięci wszystkich poległych policjantów  II RP w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Lubomlu ks. Mariusz Olejnik -odprawił mszę świętą. Uczestnicy mszy  dokonali zbiórki pieniężnej  na funkcjonowanie  świątyni, datowanej na 1412 rok.
Należy również wspomnieć, iż w dniu 20 czerwca br.właśnie na Ukrainie, na terenie Szacka odbyło się pierwsze zagraniczne wyjazdowe posiedzenie członków Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego .
Po raz kolejny chcemy podkreślić i  podziękować za  nieocenioną pomoc i osobiste zaangażowanie w nasz projekt, kolegów z Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego a nade wszystko naszych emerytów kol. Piotra MIKITIUKA i Sławomira TELEONA – bez nich trudno byłoby logistycznie przygotować taki wyjazd.
Pierwsze inauguracyjne kroki ze strony naszego zarządu zostały poczynione. Biorąc jednak pod uwagę skalę problemu, ilość jeszcze  pracy do wykonania  na miejscu,  – aby obecne miejsca wiecznego spoczynku policjantów i innych funkcjonariuszy oraz urzędników II RP przypominały w naszym rozumieniu cmentarze – projekt nasz będzie realizowany z pewnością długofalowo.

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego

źródło: ZGNSZZP

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.