POŻEGNANIE Z MUNDUREM ZASTĘPCY KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI ZS. W RADOMIU

W poniedziałek 4 kwietnia 2022 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu odbyła się uroczystość pożegnania ze sztandarem i mundurem insp. Dariusza Krzesickiego, który odszedł na emeryturę. Komendant podczas spotkania pożegnał się z policjantkami, policjantami i pracownikami Policji mazowieckiego garnizonu oraz podziękował im za wspólną służbę.

W trakcie uroczystej zbiórki w obecności całej kadry garnizonu mazowieckiego, insp. Krzesicki pożegnał się ze sztandarem KWP zs. w Radomiu i mundurem.

W dzisiejszej uroczystości udział wzięli: Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Piotr Janik, insp. Karol Gawor – Naczelnik Zarządu w Radomiu CBŚP, podinsp. Konrad Kęska – Naczelnik Wydziału w Radomiu BSWP oraz Anna Kwasiborska, Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji, kadra kierownicza mazowieckiego garnizonu.

Insp. Waldemar Wołowiec podkreślił zasługi i zaangażowanie insp. Krzesickiego w realizację codziennych zadań służbowych na pełnionych do tej pory stanowiskach kierowniczych i życzył dalszych sukcesów w życiu osobistym.

Insp. Dariusz Krzesicki podziękował policjantom i pracownikom Policji za trud służby i pracy w okresie, w którym dane mu było służyć w mazowieckim garnizonie. Jak podkreślał insp. Dariusz Krzesicki, służba w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu była dla niego ogromnym zaszczytem i wyzwaniem oraz niezwykle ważnym zwieńczeniem pracy zawodowej. Podczas uroczystości komendant podziękował wszystkim współpracownikom za wsparcie i wkład włożony w realizację zadań służbowych.

Inspektor Dariusz Krzesicki służbę w Policji rozpoczął 30 lat temu. W 1991 r. ukończył studia z zakresu ekonomii, a w 2007 r. studia z zakresu audytu i kontroli w administracji rządowej. Przez większość swojej policyjnej kariery związany był z komórkami organizacyjnymi właściwymi do spraw kontroli. Od 2016 r. przez trzy lata pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Kontroli w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. W kwietniu 2019 roku Komendant Główny Policji powołał go na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu i przez trzy kolejne lata Pan Komendant Krzesicki nadzorował pion logistyki. Inspektor Krzesicki był wielokrotnie odznaczany, m.in. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką Zasłużony Policjant czy Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

Zostaw odpowiedź