Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego

W dniach 4-5 czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu. W posiedzeniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu insp. Tomasz Michułka oraz Naczelnik Wydziału Finansów podinsp. Anna Cichocka i Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia kom. Agnieszka Garbarczyk, a także zaproszeni goście z mazowieckiej organizacji Federacji Służb Mundurowych Robert Lis z Zarządu Oddziałowego  NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej oraz Dariusz Łazarczyk z Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków Florian.

Przewodniczący przedstawił informacje z prac Federacji Służb Mundurowych.  Opracowano wniosek z podstawowymi problemami nurtującymi obecnie służby mundurowe. Przede wszystkim rewaloryzacja płac mundurowych, podwyżka w wysokości 600 zł dla każdego policjanta, płatne 30 dni L4, trzymiesięczny system rozliczania nadgodzin.

W trakcie spotkania dyskutowano nad problemami nurtującymi mazowieckich policjantów. Poruszono kwestię nacisków na wystawianie mandatów, do której nikt oficjalnie się nie przyznaje, braków w wyposażeniu, braku pojazdów służbowych oraz kiepskiego stanu technicznego będących w użyciu, nierespektowania przez większość przełożonych prawa do ustalania regulaminów nagród i premiowania z organizacją związkową.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu w związku z przyznaniem przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów środków w kwocie 2000 zł. na dofinansowanie letniego wypoczynku dla najbardziej potrzebującej rodziny policjanta – członka Związku garnizonu mazowieckiego, postanawia dofinansować kwotą do 2000 zł. tygodniowy pobyt wytypowanej rodziny. Zainteresowane Zarządy Terenowe wytypują po jednej rodzinie i prześlą wnioski o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem do Biura Zarządu.

Zarząd jednogłośnie przyjął również uchwałę o treści: Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu w związku z brakiem perspektyw realizacji obietnic składanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zobowiązuje Zarząd Główny NSZZ Policjantów do podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do ogłoszenia akcji protestacyjnej wraz z manifestacją przed gmachem Sejmu RP włącznie. Manifestacja powinna się odbyć po spotkaniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji z chwilą nieuwzględnienia przez MSWiA złożonych postulatów.

Zostaw odpowiedź