Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego

W dniach 15-16 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu. W posiedzeniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu insp. Tomasz Michułka wraz z Naczelnikami Wydziałów Finansów oraz Kadr i Szkolenia. Wspólnie omówiono zagadnienia i problemy dotyczące policjantów naszego garnizonu. Współpraca pomiędzy stroną służbową, a Zarządem układa się na poziomie dobrym, wszelkie problemy załatwiane są w możliwie najkrótszym czasie.

Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz preliminarz przychodów i wydatków na rok bieżący. Na posiedzeniu zapadła również decyzja o powołaniu Funduszu Ochrony Dyscyplinarnej. Środki funduszu przeznaczone będą na finansowanie pomocy dyscyplinarnej policjantów na każdym etapie postępowania dyscyplinarnego w czasie lub w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, popełnienia wykroczeń z wyłączeniem czynów popełnionych pod działaniem alkoholu lub podobnie działającego środka, bądź z niskich pobudek oraz pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem opinii prawnych dotyczących działalności i dokumentacji Funduszu. Policjanci służby czynnej będący członkami NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego, od których Zarząd Terenowy odprowadził składkę na rzecz Funduszu Pomocy Dyscyplinarnej.

Na posiedzeniu Prezydium dokonano odznaczenia Medalem za Zasługi dla NSZZ P Woj. Mazowieckiego zaproszonych gości, policjantów z Zarządu Głównego ukraińskiego związku zawodowego Policjantów oraz Przewodniczących Zarządów Wojewódzkich z Pomorza i Podlasia Józefa Partykę i Krzysztofa Wierzbickiego. Przewodniczący ukraińskiego Związku Aleksander Kozlienko odznaczył medalem XXV-lecia istnienia tamtejszej organizacji Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Grzegorza Trojanowskiego oraz Wiceprzewodniczących Zarządu Wojewódzkiego Wiesława Pydanowskiego, Rafała Kruka i Wojciecha Bieńka.

 

Zostaw odpowiedź