Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

ilustracja

W dniu 25 czerwca 2019′ w Biurze Zarządu Głównego odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Spotkanie dotyczyło prezydenckiej inicjatywy wprowadzenia pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, która do Sejmu trafiła na zamówienie NSZZ Solidarność. Przedstawiciele Prezydium NSZZ Policjantów nie mieli wątpliwości, że inicjatywa ta jest próbą osłabienia silnych związków branżowych w służbach mundurowych przez Przewodniczącego Solidarności Piotra Dudę.

Zaplanowano podjęcie natychmiastowych działań poprzez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych, gdyż problem ten dotyczy również Służby Więziennej i Straży Granicznej.

Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów postanowiło również zwrócić się do Komendanta Głównego Policji o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w związku z wyrokiem Sądu Administracyjnego w Gdańsku i wycofaniu się z wcześniejszych zaleceń w tym zakresie.

Jak co roku, Prezydium zwróciło się również o przeznaczenie środków pochodzących z niepełnego zatrudnienia na nagrody motywacyjne i wzrost dodatków służbowych.

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

W załączniku

1. Pismo Komendanta Głównego Policji
2. Wyrok Sądu Administracyjnego w Gdańsku

ZAŁĄCZNIKI

źródło: ZGNSZZP

Zostaw odpowiedź